Regio Maastricht actueel

23 november 2016

BAM Bouw en Techniek Regio Maastricht voert de renovatie en de huisvesting van The Student Hotel in het Eiffelgebouw in Maastricht uit. De werkzaamheden bestaan enerzijds uit de cascorestauratie van het totale gebouw, zo’n 33.000 vierkante meter, in opdracht van WOM Belvédère, en anderzijds uit het realiseren van de 378 kamers en hotelfaciliteiten, in opdracht van The Student Hotel.

6 november 2015

Bunnik, 6 november 2015 – Stichting Pensioenfonds ABP heeft BAM Bouw en Techniek regio Zuid opdracht verleend voor de revitalisatie van gebouw GKII in Heerlen tot Smart Services Campus. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim € 10 miljoen. BAM is inmiddels gestart met de werkzaamheden en verwacht het gebouw van acht verdiepingen, totale oppervlakte 21.000 m², in het voorjaar van 2016 op te leveren.

30 januari 2015

Woensdag vond er in Schinveld een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden van de toekomstige Brede Maatschappelijke Voorziening 'De Sjinskoel'. Tijdens deze avond werden de bouwwerkzaamheden verder toegelicht. Medio februari zal er gestart worden met de inrichting van het bouwterrein, waarna de bouw van de nieuwe BMV van start zal gaan.