BAM voor het onderwijs

In het onderwijs wisselen groei en krimp elkaar af. Vaak voldoen de gebouwen niet meer aan de huidige eisen. Veel middelbare- en basisscholen moeten dan ook investeren in huisvesting. Maar onzeker is hoeveel leerlingen zij in de toekomst nog onderwijs moeten bieden. In Vinex-wijken hebben onderwijsinstellingen vaak met een explosieve groei te maken. In veel gevallen is daarna een geleidelijke afname te verwachten. Ook zijn er regio’s die alleen maar met krimp te maken hebben. Het is dan ook zaak gebouwen te ontwikkelen die rekening houden met deze groei- en krimpscenario’s. Bij ons vertaalt dit zich in onderwijsgebouwen die gemakkelijk van functie kunnen veranderen. Maar ook flexibel zijn in de indeling. En ook duurzaam energieverbruik en materiaalgebruik verdienen een prominente plaats in het bouwproces. Als ervaren bouwer van onderwijsinstellingen staat voor ons de levenscyclus van een gebouw of campus centraal. Dat vertaalt zich in een concept waarin het gebouw makkelijk meebeweegt met het aantal leerlingen of studenten. En met de ontwikkelingen die in het onderwijs te verwachten zijn.

Actueel

31 augustus 2016

Deze week is het gloednieuwe Center Court op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen in gebruik is genomen.

27 oktober 2015

GRONINGEN – Het Energy Transition Centre (EnTranCe) op het Zenike-complex in Groningen is 13 oktober officieel geopend door Koning Willem Alexander. In deze proeftuin voor energietransitie van de Hanzehogeschool en Energy Acedemy Europa werken studenten, onderzoekers nauw samen met bedrijven. Zij zoeken met elkaar naar innovatieve oplossingen om meer schone energiebronnen te gebruiken.

3 juli 2015

Vandaag werd in Schinveld door groep 6 van de basisschool en wethouder Rodney Swelsen de vlag gehesen. Hiermee werd officieel het bereiken van het hoogste punt gevierd. Ongeveer 10 jaar geleden werd er gestart met de eerste gesprekken rondom een nieuwe BMV in Schinveld. Dit is precies de periode geweest waarin de kinderen van groep 6 geboren zijn. Zij mogen straks samen met alle andere klassen trots gebruik gaan maken van hun nieuwe school.  

Vanwege de aanhoudende hitte en om dit feestelijk te vieren was er gezorgd voor een lekker ijsje. Ook kregen alle kinderen van de basisschool een mooie kleurplaat van hun toekomstige gebouw, zodat ze in de zomervakantie kleur kunnen geven aan de Sjinskoel. Na de vakantie komen de bouwers naar alle klassen toe om meer te vertellen over de bouw en uiteraard de mooiste inzendingen te belonen.