Koning Willem Alexander opent EnTranCe in Groningen

27 oktober 2015

GRONINGEN – Het Energy Transition Centre (EnTranCe) op het Zenike-complex in Groningen is 13 oktober officieel geopend door Koning Willem Alexander. In deze proeftuin voor energietransitie van de Hanzehogeschool en Energy Acedemy Europa werken studenten, onderzoekers nauw samen met bedrijven. Zij zoeken met elkaar naar innovatieve oplossingen om meer schone energiebronnen te gebruiken.

Nadat de Koning symbolisch de stekker in het stopcontact stak, werd hij getrakteerd op een rondleiding over de campus. Daar lieten studenten van mbo-, hbo- en wo-instellingen samen met docenten en ondernemers de nieuwste ontwikkelingen zien op gebied van duurzame energie. De Koning zag verschillende projecten waarin mobiliteit en wonen elkaar versterken, zoals zonnepanelen op water en een brandstofcelauto.

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) is een proeftuin voor toegepast onderzoek. . Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen.

Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten.

Uitgebreide technische faciliteiten

EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken. Voor de verdere uitwerking, ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die het Energy Transition Centre biedt. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de veelomvattende expertise van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Het Energy Transition Centre is ondergebracht op het Zernike-terrein van de Rijksuniversiteit Groningen.

Initiatiefnemers

Het Energy Transition Centre is o.a. een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, GasTerra, Gemeente Groningen en BAM. Een overzicht van alle initiatiefnemers vind je op de website van EnTranCe.