AEB Amsterdam selecteert BAM en Banzo voor bouw nascheidingsinstallatie huishoudelijk afval

7 september 2016
AEB Amsterdam

Amsterdam, 1 september 2016 - AEB Amsterdam heeft BAM en Banzo geselecteerd voor de bouw van een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Met de installatie levert AEB een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van Amsterdam en overige deelnemende gemeenten: het scheiden van 65 tot 75 procent van het huishoudelijk afval in 2020.

BAM en Banzo vormen een bouwcombinatie die conform een Design & Construct overeenkomst verantwoordelijk is voor de bouw van een storthal, een machinehal, een grondstoffen handelingshal en omliggende infrastructuur.
 
Met deze nascheidingslijn voor huishoudelijk afval kunnen kunststoffen, drankenkartons, metalen, de organische natte fractie en papier/karton uit het restafval worden teruggewonnen. Deze grondstoffen worden duurzaam verwerkt door AEB of andere eindverwerkers. Veel gemeenten in de omgeving hebben aangegeven hun huishoudelijk restafval in de installatie van AEB te laten scheiden. De capaciteit van de installatie – 300.000 ton per jaar - zal hiermee volledig worden benut.

Onderhoud en beheer
De bouwcombinatie is gestart met het ontwerp van de nascheidingsinstallatie. De bouw start eind september. BAM realiseert de gebouwen, infrastructuur en huisinstallaties en Banzo bouwt de nascheidingsinstallatie. De installatie wordt in het najaar van 2017 in gebruik genomen. BAM en Banzo zijn daarna gedurende een periode van twee jaar verantwoordelijk voor onderhoud en ondersteuning van het beheer.

Nadere informatie:
AEB Amsterdam: Claudia Metz, woordvoerder, claudia.metz@aebamsterdam.nl, 06295 669 94
BAM:  Bart Hogenbosch, communicatiemanager, bart.hogenbosch@bam.nl, 06204 126 61
Banzo, Cees van der Waal, projectleider, c.w.vanderwaal@banzo.nl, 088-5885000