Beheren

Beheer- en onderhoud van technische duurzame installaties gaat bij ons verder dan alleen het in stand houden van deze duurzame installaties.

BAM Energy Systems ondersteunt u met de volgende aanvullende mogelijkheden:

Gebouwscans

Door middel van een locatie onderzoek,  al dan niet gecombineerd met het analyseren van energiegebruik adviseren wij u over de energiebesparings-mogelijkheden voor gebouwen. Afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen doen we dit middels een quick-scan of met een diepgaand onderzoek. Naast de technische installaties worden hierbij ook nadrukkelijk bouwkundige aspecten meegenomen.

Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. In dit rapport worden de concrete besparingsmaatregelen benoemd evenals de bijbehorende investeringen, de energiereductie  en de terugverdientijd. Op basis hiervan kunt u zelf snel bepalen welke maatregelen u daadwerkelijk wilt laten uitvoeren.

Energiemonitoring

Door middel van uitgebreide energiemonitoring wordt u een gedetailleerd inzicht verschaft in het energetisch functioneren van uw gebouw en de bijbehorende installaties. Wij verzamelen op gedetailleerd niveau diverse essentiële parameters van uw gebouw en installaties. Periodiek analyseren onze specialisten deze data.

Door jarenlange ervaring en hoogwaardige kennis zijn onze mensen in staat om snel afwijkingen of vreemde patronen te constateren en de achterliggende oorzaken hiervan te achterhalen. Door het doorvoeren van aanpassingen in bijvoorbeeld setpoints of de regelstrategie wordt uw gebouw verder geoptimaliseerd en energieverspilling tegen gegaan.

Prestatiebewaking

Bij veel projecten wordt beperkt stilgestaan bij het gebruik van energie. Veelal is dit echter pas achteraf en wordt er teruggekeken naar wat beter had gekund. Wij bewaken pro actief en real time de prestaties van uw (duurzame) energiesysteem en uw gebouw. Negatieve afwijkingen worden hierdoor vroegtijdig gesignaleerd en hersteld. Samen stellen we de benodigde Key Performance Indicatoren vast alsmede de wijze van bewaking (signalering, analyseren en/of herstel).

Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouwen (EPA-U)

Sinds 2008 is in Nederland de ‘Europese richtlijn 2002/91/EC’ ingevoerd die betrekking heeft op de energieprestatie van gebouwen. Deze richtlijn geeft als eis dat bij een transactie van een gebouw (verkoop of verhuur) een energiecertificaat overlegd moet worden.

Het energielabel geeft duidelijk inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Hierbij is een gebouw met een label A zeer energiezuinig terwijl een gebouw met label G zeer onzuinig is. Middels het label kan dan ook een indicatie verkregen worden over zowel de milieubelasting op het gebied van energie van een gebouw als voor de bijbehorende energielasten.

BAM Energy Systems is gecertificeerd om EPA onderzoeken uit te voeren en EPA-U certificaten af te geven. Hierbij stellen wij een maatwerkadvies op waarbij de mogelijke energie- en kostenbesparende maatregelen inzichtelijk worden gemaakt. Tevens worden de investeringen, energiereductie, terugverdientijd en de invloed op het energielabel bepaald. Het EPA advies stelt u in staat om snel keuzes te maken ten aanzien van het eventueel laten realiseren van geadviseerde maatregelen.

Energie-inkoop

Met de liberalisering van de energiemarkt zijn er legio aanbieders en contractvormen voor de inkoop van duurzame energie en fluctueren de energieprijzen continu. Op maat gemaakte contracten en het juiste moment van inkopen bieden u dan ook kansen om duidelijk te besparen op uw energiekosten. Onze specialisten volgen de duurzame energiemarkt op de voet. Vanuit onze gedegen kennis en onafhankelijkheid kunnen wij u bijstaan bij het realiseren van inkoopvoordelen op het gebied van energie.