Dit is BAM Energy Systems

Een gezond en energiezuinig gebouw dat klaar is voor de toekomst en waar mensen veilig en comfortabel kunnen wonen en werken. Dat willen eigenaren, beheerders en gebruikers. Wij helpen u graag deze doelstelling te realiseren.

BAM Energy Systems is uw partner op het gebied van energiemanagement en duurzame energieoplossingen en richt zich hierbij op ontwikkeling, realisatie, beheer en langjarige exploitatie. BAM Bouw en Techniek heeft energiespecialisten in dienst die buiten de gebaande paden treden. Vanwege stijgende energieprijzen door de jaren heen en een toename in het energiegebruik maken de energiekosten een steeds groter deel uit van de totale huisvestingslasten. Met de komst van de economische recessie zijn huurders kritischer geworden op hun uitgaven en daaronder begrepen kosten.

Wij zijn u graag van dienst bij het beantwoorden van uw energievraagstukken. Met betrekking tot energiemanagement kunnen wij een rol spelen in het verbeteren van energieprestaties van de installaties, het verhogen van het comfort en advisering op het gebied van energieverbruik en beheer. BAM Bouw en Techniek koppelt praktische ervaring en monitoring van energiegebruik van installaties met de theoretische kennis van besparingsopties. Voor u kunnen wij het gehele energiemanagement verzorgen, van inkoop tot monitoring en van besparingsonderzoeken tot aan gebruikersadviezen. Het door ons voorziene traject voor energiemanagement volgt de volgende stappen: het gezamenlijk bepalen van doelstellingen, het analyseren en adviseren op het gebied van afgesloten energiecontracten, het inventariseren van de energievraag, het identificeren van mogelijkheden en waar haalbaar het doorvoeren van deze mogelijkheden om de energievraag te reduceren.

Wij onderscheiden ons doordat we als onafhankelijke, professionele dienstverlener onze adviezen in samenwerking met andere werkmaatschappijen binnen BAM in de praktijk kunnen realiseren. Wij kunnen zelfs mogelijkheden aanbieden om prestatiegericht te participeren in de uitvoering en naleving van door ons voorgestelde besparingsadviezen. Zo wordt voorkomen dat een mooi adviesrapport in de praktijk anders uitpakt. Eventueel kunnen wij in overleg met u een rol vervullen bij de financiering en het exploiteren van de voorgestelde besparingsmaterialen.