Exploiteren

De aanpak van traditionele aanbieders binnen deze markt en de daarmee gepaard gaande kostenstructuur, vergt een steeds groter wordende minimaal benodigde projectomvang. Mede door een integrale aanpak zijn wij een partner die het initiëren, adviseren, ontwerpen, realiseren, financieren, langjarig onderhouden en exploiteren (op basis van het “DBFMO”-principe) van innovatieve, CO2 -vrije energiesystemen en energiebesparende maatregelen kunnen onderbrengen in een Energy Service Company (ESCo).

Door bundeling van de aanwezige expertise binnen BAM, in combinatie met een doordachte financiering, reduceren wij de minimaal benodigde projectomvang, wordt het  prijsniveau naar beneden bijgesteld, waarbij en staan de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van deze duurzame energiesystemen niet ter discussie staan.

Wij bieden een “single-point-of-contact” en u een unieke partner die alle aspecten ten aanzien van initiatief, advisering, ontwerp, aanleg, financiering, onderhoud en een langjarige exploitatie middels het “one-stop-shopping” principe in huis heeft. Wij organiseren de hele back office van service desk tot facturatie.

BAM Bouw en Techniek is partner in het ESCoNetwerk; een onafhankelijk platform op het gebied van Energy Service Companies: www.esconetwerk.nl