Ontwikkelen

De hoeveelheid duurzame energie die in de wereld gebruikt kan worden voor onze energiebehoefte is enorm en overtreft ruimschoots de wereldwijde energievraag.

Zo onderschept bijvoorbeeld de aarde in 1 uur evenveel zonne-energie als er jaarlijks wereldwijd aan energie gevraagd wordt. Naast het gebruiken van zonne-energie als duurzame energiebron kan ook worden gedacht aan wind-energie, bio-energie, aardwarmte of omgevingsenergie (energie uit de lucht of oppervlaktewater).

Door technische en economische ontwikkelingen zijn wij in staat nu al duurzame energie in veel projecten op een economisch rendabele manier toe te passen. Onze afdeling ontwikkeling denkt graag met u mee over de beste duurzame energieoplossing voor uw project en we onderbouwen dit met een haalbaarheidsonderzoek.

Warmte en koude opwekking binnen uw project, individueel of collectief; zonnepanelen voor een duurzame elektriciteitsvoorziening op het dak of in een veldopstelling. BAM Energy Systems weet waar duurzame energie te vinden is en brengt het rechtstreeks tot in uw gebouw.