Onze klanten

Rijkswaterstaat

BAM AAM onderhoudt sinds juni 2012, tot minimaal medio 2016 (met mogelijke uitloop tot medio 2018), ruim 400 RWS objecten (zoutloodsen, loodsen, districtkantoren en steunpunten), verspreid over 160 locaties in heel Nederland. Wij “ontzorgen” de Corporate Dienst van RWS volledig op bouw- en installatietechnisch gebied, voor zowel storings- en mutatie onderhoud, planmatig onderhoud en verbouwingen. Vanuit een gezamenlijk onderhoudsplan verzorgt BAM AAM de bouwkundige aspecten en de gebouwgebonden installaties. Wij werken volgens de door RWS in een prestatiebestek vertaalde methode van Systeemgerichte Contract Beheersing. Dit houdt in dat ons kwaliteitssysteem (ISO 9001 gecertificeerd!) helemaal is toegespitst op de voorschriften van RWS. Het werken volgens deze methode biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om middels toetsen op de werking van dit kwaliteitssysteem aan te tonen dat zij de afgesproken dienstverlening verkrijgt.

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio – expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen – heeft BAM AAM opdracht verleend voor het beheer en onderhoud van 150 locaties verspreid over heel Nederland. Koninklijke Visio biedt vanuit deze locaties slechtziende en blinde mensen revalidatie, onderwijs, zorg en arbeid. Het contract tussen Koninklijke Visio met BAM AAM heeft een looptijd van vijf jaar. BAM AAM verzorgt het integraal beheer van gebouwen, installaties en terreinen. BAM werkt bij de uitvoering van het contract onder kwaliteitsborging.

Lijn 5

Jaarlijks verricht BAM AAM het onderhoud op basis van een door Lijn 5 opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In samenspraak met een centraal contactpersoon binnen BAM AAM worden technische oplossingen gekozen die de functionaliteit gedurende de gehele levensloop optimaal waarborgen. Op regelmatige basis levert BAM AAM, vanaf ontwerp tot en met oplevering, een actieve bijdrage aan transformaties en verbouwingen. Variërend van kleinschalig en/of tijdelijke oplossingen tot aan grootschalige functieveranderingen. Hierin geven wij advies en dragen zorg voor een kwalitatief en efficiënt realisatie proces.