Het fundament onder onze dienstverlening

 

We leven in een dynamische wereld. Boeiend en uitdagend tegelijkertijd. De mogelijkheden zijn ongekend. De inspiratie vloeit rijkelijk.  Voor ons is veiligheid het hoogste goed. Niets mag dit in de weg staan. We zetten alles op alles om voor iedereen optimale veiligheid te garanderen.  Aan de basis van dit alles staat de voortdenderende technologie. Alles wat je vandaag besluit, moet straks nog steeds de beste oplossing zijn. En als het even kan meebewegen met de levenscyclus van een organisatie. Elke huisvestingsvraag – hoe klein of groot ook – vraagt dan ook om een integrale benadering. Met om te beginnen de samensmelting van bouw en techniek. Maar het gaat verder dan dat. Ook in de tijd moeten de schakels naadloos in elkaar passen. Service en technologie gaan daarbij hand in hand. Door onze integrale aanpak zijn alle bouwfasen perfect op elkaar afgestemd. Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken en in detail uit te werken is de weg naar de toekomst geplaveid.

Building the present, creating the future

Actualiteiten

WELL BAM Paul Roelofsen
21 juni 2018

WELL-concepten voor slimme en gezonde gebouwen zullen groene agenda domineren

Negentig procent van mijn tijd breng ik door in gebouwen. En ik ben niet de enige. Die vlieger gaat op voor het merendeel van de Nederlandse bevolking. Het effect van al die verschillende gebouwen op mijn welzijn heb ik niet exact in beeld. En dat is vreemd, want gebouwen hebben een verstrekkende invloed op onze gezondheid. De gebouwde omgeving beïnvloedt in sterke mate onze gewoontes en kan ons leiden naar gezonde keuzes. De WELL Building Standard, die ruim drie jaar geleden internationaal is gelanceerd, biedt ontwikkelaars en bouwers de kans nieuw en bestaand vastgoed te ontwerpen en bouwen met een mensgerichte benadering.

31 mei 2018

Rijkswaterstaat en BAM zetten maximaal in op duurzame leefomgeving

Utrecht, mei 2018 – Rijkswaterstaat (RWS) en BAM hebben een overeenkomst gesloten voor langjarig beheer en onderhoud van terreinen, vuurtorens en de verkeerscentrales in regio Noord. De zesjarige overeenkomst is een uitbreiding van een eerder contract voor districtskantoren, zoutloodsen, opslagruimten, dienstwoningen en steunpunten, dat in 2012 door BAM FM is verworven.

28 mei 2018

Lancering platform Next Level Facility Management voor vooruitstrevende FM-organisaties

Vooraanstaande partijen in het facilitaire vakgebied hebben op 24 mei bij de Volksbank in Utrecht het platform Next Level Facility Management gelanceerd. Het platform heeft als doel om vooruitstrevende FM-organisaties en de wetenschap te verbinden om samen de ontwikkeling te maken naar een nieuwe vorm van samenwerking op facilitair gebied.