Blog Jaco Prins: Next level BIM, de schat aan data relevant maken voor de opdrachtgever

26 september 2018

BIM is een onmisbaar onderdeel in het proces van ontwerpen, bouwvoorbereiding, realisatie en exploitatie. BIM biedt de mogelijkheid om de bouwopgave vooraf volledig uit te werken. Dit geeft inzicht in het te realiseren project en het te ontwerpen bouwproces en voorkomt problemen in de uitvoering. 
Bij BAM worden alle nieuwbouwprojecten met BIM uitgevoerd. Dit betekent een grote hoeveelheid aan data en geometrie. Data die ook rechtstreeks doorgestuurd kunnen worden naar een CNC-machine, waarmee geometrie van een product automatisch kan worden gecreëerd.

BIM levert een schat aan data op zoals materiaal-/producthoeveelheden en specificaties die relevant zijn voor de exploitatie van het gebouw, het beheer en het onderhoud.  Het benutten van deze data is nog geen gemeengoed, maar dit is wel relevant voor de opdrachtgever. De inzichten die hierdoor verkregen worden, kunnen aanleiding vormen voor optimalisaties van het project. Hierbij spelen productdefinities een belangrijke rol. Wat is een luchtbehandelingskast, wat zijn de eigenschappen ervan en welk onderhoud vindt er plaats?

Daarnaast worden met behulp van sensoren data verzameld binnen gebouwen. Op basis van data-analyse worden storingen vroegtijdig gedetecteerd, zodat onderhoud kan plaatsvinden voordat overlast ontstaat. Hierbij maakt preventief, protocollair onderhoud de komende jaren plaats voor voorspelbaar, datagestuurd onderhoud.
Hoe kun je gestructureerd met al deze data omgaan en hoe kun je over de projecten heen van deze data gebruik maken. Zien we trends in de data, hebben we veel onderhoud aan bepaalde producten. 

Interessante vraag is of we hierbij gebruik kunnen maken van blockchain technologie. Is dit een hype of bruikbaar op de korte termijn? 
Op woensdag 3 oktober tijdens de BIM Onderwijsdag gaan we tijdens onze presentatie hier verder op in.

Mooi voorbeeld van BIM in de praktijk, Groningen Forum:

 

Jaco Prins – Vakgroepleider Bouwinformatica BAM Bouw en Vastgoed