Actueel

4 november 2020

Het Cultuurgebouw in Hoofddorp is onlangs door BAM Bouw en Techniek voorzien van apparatuur die de energiestromen meet. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid energie die door de diverse gebruikers wordt afgenomen en in de tijdstippen waarop dit gebeurt. De gegevens worden gebruikt om een einde te maken aan een ontstane verstoring van de koelbalans in het gebouw en daarnaast om de installaties optimaal in te regelen.

14 oktober 2020

Persbericht: Amsterdam, 14 oktober 2020 - Science Park I, het grootste studentencomplex van Amsterdam, is definitief afgesloten van het aardgas. De aardgasleidingen zijn resoluut doorgezaagd en de nieuwe warmtepompen in werking gesteld. De initiatiefnemers, studentenhuisvester DUWO, woningcorporatie Rochdale en de gemeente Amsterdam voorzien een duurzame toekomst voor Science Park I.

1 oktober 2020

Bunnik, 1 oktober 2020 - BAM Bouw en Techniek heeft opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gekregen voor het onderhoud aan elektrotechnische en klimaattechnische gebouwinstallaties in Rijksgebouwen. Onderdeel van de opdracht zijn onder meer gerechtsgebouwen, TBS- en penitentiaire inrichtingen. In de EMVI-aanbesteding die aan de opdracht voorafging, zijn negentien percelen verdeeld over zeven bedrijven. BAM heeft voor vijf percelen de opdracht gekregen. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en kent de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. De aanneemsom – exclusief bijkomend werk – bedraagt circa € 5 miljoen per jaar.