Digital is the new normal

BAM Bouw en Techniek omarmt Digital Construction

We lopen voor de troepen uit als het gaat om het digitaliseren van onze bouwprocessen. Digital Construction is voor ons meer dan Building Information Modelling (BIM) en modulair bouwen. We passen ook technologische innovaties toe zoals robotics, 3D-printing, virtual reality (VR) en augmented reality (AR). En met slimme algoritmen zetten we data om in inzichtelijke en doelgerichte informatie. We omarmen digitale werkmethoden en zijn nu op het punt dat we ons vooral richten op de toepasbaarheid. Onze kennis en ervaringen delen we als vanzelfsprekend met collega’s, partners en de branche. 

‘Digital is the new normal’, stelt Menno de Jonge. Hij is sinds oktober 2016 Directeur Digital Construction bij BAM. Met zijn benoeming ontstond ook de Digital Construction Community Table. Deze werkgroep met twaalf collega’s van BAM wereldwijd zet zich in om digitaal bouwen succesvol toe te passen in alle processen: van ontwerp tot exploitatie.

Waarom zijn we ervan overtuigd dat data en technologie het verschil maken?

We winnen met Digital Construction op vele terreinen omdat we voor elk project een manier vinden waarbij digitalisering een verbeterslag oplevert. De transitie van analoog naar digitaal verbetert onze werkprocessen, draagt bij aan het realiseren van projectdoelstellingen en voegt ook waarde toe aan de bedrijfsprocessen van onze klant. Als de eindgebruiker baat heeft bij de data en technologie, dan plukken we allemaal de vruchten van die digitalisering: gebouweigenaren, partners én collega’s.

‘We plukken allemaal de vruchten van digitalisering’

Een voorbeeld. Dankzij Digital Construction kunnen we in de ontwerp- en engineeringsfase met een augmented-realitybril al rondlopen in het toekomstige gebouw. Met tools en processen hebben we meer inzicht, halen we meer uit onze samenwerkingen en vergroten we de veiligheid en efficiëntie van onze projecten. Andere wensen of alternatieve oplossingen voor het ontwerp? In een digitaal model werken we die aanpassingen tot in de kleinste finesses uit. Omdat de impact – op bijvoorbeeld kosten en planning – direct voor het team beschikbaar is, nemen we weloverwogen beslissingen.

Consistente data basis voor succes

De data die we met onze partners dankzij Digital Construction vergaren, is niet alleen waardevolle informatie voor onze bouwplanning en begroting. Consistente data zien we als basis om andere technologieën succesvol in te zetten zoals de modulaire elementen die we ontwikkelen en steeds meer met 3D-printing realiseren. In de exploitatiefase koppelen en analyseren we de data uit het gebouw en kunnen hiermee waardevolle diensten – zoals duurzaam energiemanagement en voorspelbaar onderhoud – effectief aanbieden aan onze klanten.  

Bij BAM Bouw en Techniek zetten we in op veilige, rendabele, functionele, duurzame gebouwen die leefbaar zijn. Omgevingen die anticiperen op gebruikers. Daar maakt technologie het verschil.