BAM start bouw energieleverend onderwijsgebouw TU Delft

18 juni 2020 11:00 - BAM Bouw en Techniek - Projecten
Artist Impression © UNStudio, produced by Plompmozes

BAM Bouw en Techniek – Projecten is gestart met de bouw van Echo, een interfacultair onderwijsgebouw met een grote variëteit aan onderwijszalen passend bij de verschillende manieren van onderwijs geven en studeren aan de TU Delft.

Defensie Materieel Organisatie (DMO), Huis ter Heide

BAM Bouw en Techniek realiseerde de nieuwe huisvesting van het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De Defensie Materieel Organisatie zorgt er onder meer voor dat militairen kunnen werken met ‘modern, robuust en veilig materieel’, aldus Defensie. De materieelorganisatie is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. Van kleding en tanks tot vliegtuigen en wapens en IT.

 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is opdrachtgever van het project. Het gaat in totaal om een pand met een vloeroppervlakte van 9.000 vierkante meter. DMO was al gevestigd op het terrein van Camp New Amsterdam, maar de verschillende onderdelen waren verspreid over meerdere gebouwen.

Het ontwerp weerspiegelt volgens Defensie ‘de verschillende functionele onderdelen van het gebouw’. Het nieuwe onderkomen bestaat uit een honderd meter lange kantoorvleugel met drie verdiepingen. Aan deze vleugel wordt vervolgens een vijfhoekig gebouw gerealiseerd van 38 meter breed en 55 meter diep. Hierin wordt de OPS-room gerealiseerd. OPS staat voor Operations en vormt samen met het Joint IV Commando (JIVC) het IT-bedrijf van Defensie en haar ketenpartners. Ze zijn verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren, aankopen, uitgeven en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt.

In de EMVI-aanbesteding heeft het RVB veel aandacht gevraagd voor planning, risicobeheersing en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn social return en duurzaamheid belangrijke criteria geweest in de selectiefase. Op de daken van beide gebouwdelen liggen zonnepanelen. Het pand is zo energie-efficiënt mogelijk gemaakt, onder meer door de vrijkomende warmte van het datacentrum te gebruiken om ook de rest van het gebouw van warmte te voorzien.

Het zogenaamde Pentagon, waarin de entree, het datacentrum en de OPS-room zijn ondergebracht bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. Constructieve druklagen op de kanaalplaatvloeren zorgen voor de schijfwerking. De verticale stabiliteit wordt verkregen uit prefab betonschijven.

De OPS-room is een grote kolomloze ruimte met 8 gelijke hoeken. Ter plaatse van de buitengevel zorgt een stalen ring ervoor dat de dakconstructie in evenwicht is. De draagconstructie van het Pentagon bestaat uit 8 samengestelde stalen liggers die in de nok bij elkaar komen en ter plaatse van de gevel allemaal in een hoek van de stalen ring uitkomen. De spatkrachten uit de stalen liggers zorgen worden ter plaatse van de gevel omgezet in trekkracht in de stalen ring. Druk in de dakliggers en trek in de stalen ring zorgen voor het evenwicht in de dakconstructie.

De hoofddraagconstructie van de kantorenvleugel bestaat uit een staalconstructie met slimline verdiepingsvloeren. Door de toepassing van dit vloersysteem is het eenvoudig om leidingen te verplaatsen. Door de vloer uit te voeren als een horizontale schijf zijn geen aanvullende stabiliteitsvoorzieningen nodig. Prefab betonschijven zorgen ervoor dat de windbelasting kan worden afgevoerd naar de fundering. De kantorenvleugel is berekend voor een toekomstige extra verdieping.

Verduurzamen Science Park I, Amsterdam

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest maakt 721 studentenwoningen in Amsterdam aardgasvrij. De woningen vormen samen studentencomplex Science Park I dat in eigendom is van studentenhuisvester DUWO en woningcorporatie Rochdale. De samenwerking met BAM kwam tot stand toen DUWO de specialisten van BAM Advies & Engineering benaderde met de vraag hoe de WKO van Science Park beter zou kunnen functioneren. Het verduurzamingsplan van BAM Advies & Engineering wordt nu uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest.

Science Park I

Science Park 1 dateert uit 2007. Het complex bestaat zes gekoppelde gebouwen met elk vijf verdiepingen. De gebouwen bevatten studentenwoningen, met eigen sanitaire- en keukenvoorzieningen, en een aantal gemeenschappelijke ruimtes waar studenten bij elkaar kunnen komen met eveneens een klein keukenblok. De plint van een van de gebouwen huisvest een kinderdagverblijf.

De huidige installatie voor vloerverwarming en warm tapwater bestaat uit centrale cv-ketels en buffervaten per gebouw. De technische ruimte voor Science Park I bevat daartoe drie gasketels.

WKO

Het naastgelegen studentencomplex Science Park II (uit 2013) is al aangesloten op een lokaal warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat een overschot heeft aan warmtecapaciteit. Voortaan kunnen ook de woningen van Science Park I hiermee voorzien worden van warmte. Daarmee kan het nabijgelegen onderzoeksinstituut en datacenter Nikhef tevens meer koude aan de WKO onttrekken voor koeling van apparatuur.

Verduurzamen in bewoonde staat

Science Park I is bewoond en daarom past BAM de installaties gefaseerd aan. BAM Advies en Engineering heeft een compleet plan ontwikkeld waarbij de bestaande (woning)installaties – zoals de vloerverwarming – gehandhaafd kunnen blijven. De werkzaamheden die BAM Bouw en Techniek uitvoert voor warm tapwater, vergen eveneens minimale handeling in de studentenwoningen zelf.

Projectleider Robert Tuithof licht dat toe:

‘In principe hoeven wij de woningen niet in. De meterkasten zitten allemaal op de gangen. Dus wij maken in de gangen een nieuw leidingsysteem naar de meterkast. En in de meterkast maken we een voorziening zodat wij makkelijk de oude installatie kunnen afsluiten en de nieuwe installatie weer kunnen aansluiten op de bestaande woninginstallatie.’

Eveneens om overlast voor bewoners tot een minimum te beperken, is BAM bij aanvang in november 2019 begonnen met het aanpassen van de aansluitingen voor warm tapwater. Pas in de zomermaanden volgen de aanpassingen voor de verwarming.

De nieuwe technische ruimte

De gasketels in de technische ruimte maken plaats voor een warmteverdeler (TSA). Vanaf gebouw Sciencepark II wordt circa 200 meter PE leiding aangelegd met een diameter van 200 mm om het TSA aan te sluiten op de bestaande WKO installatie. Door het TSA stroomt water vanuit de WKO om de warmte af te geven aan het water van twee warmtepompen à 500 kW. Deze warmtepompen in de technische ruimte zorgen voor de warmtetoevoer aan de vloerverwarming installaties van Science Park I.

Op de daken van Science Park I komen lucht/water warmtepompen te staan. Deze warmtepompen maken het warme tapwater voor het sanitair en de keukenblokken van het studentencomplex. Het verwarmde tapwater wordt in buffervaten van 2.000 liter per stuk opgeslagen. Deze buffervaten zijn opgesteld in fietsenstallingen op de vijfde verdieping. Al het nieuwe leidingwerk in gebouw wordt netjes weggewerkt in nieuwe bouwkundige koven, aluminium of uit getimmerd.

Het project wordt voor het stookseizoen van 2020 opgeleverd.

Versterken Gemeentehuis Loppersum

Versterken van het gemeentehuis voor de gemeente Loppersum in Groningen. Het gemeentehuis moest versterkt worden om beter bestand te zijn tegen mogelijke aardbevingen. Gezocht is naar een manier die zo weinig mogelijk impact heeft op de omwonenden en medewerkers en bezoekers aan het gemeentehuis.

Het gemeentehuis Loppersum is met behulp van base isolation versterkt. Er is een kelderconstructie onder het gemeentehuis geconstrueerd met onder andere gebruikmaking van tijdelijke damwanden. Door middel van vijzels is tijdelijk het gewicht van de bovenbouw overgebracht naar de nieuwe kelderconstructie en vervolgens zijn er 103 sliders onder het gemeentehuis aangebracht. Ook zijn stalen koppelingen aangebracht tussen de wanden van de 1e verdieping en de dakvloer. Tijdens de gehele bouwperiode is het gemeentehuis open gebleven voor werknemers en bezoekers.

BAM heeft haar kennis en kunde ingebracht in het ontwerpteam BORG met onder andere ons ingenieursbureau BAM Advies en Engineering. Het team is gekomen tot een aanpak/ontwerp welke aansluit bij de gewenste aardbevingsbestendigheid en valt binnen de speelruimte welke de klant kon bieden met betrekking tot overlast en dergelijke.

Door middel van het gebruik van base isolaton hebben we gemeentehuis Loppersum aardbevingsbestendig gemaakt. En hebben de zorg gekregen voor de controle, keuring en schoonmaak van de sliders voor vijf jaar.

Benieuwd hoe de werkzaamheden zijn verlopen? Bekijk de korte timelaps die we op het project maakten.

The Student Hotel Delft bereikt hoogste punt

17 maart 2020 17:51 - BAM Bouw en Techniek - Projecten

Persbericht: Amsterdam, 17 maart 2020 - Bij The Student Hotel Delft wordt de vlag gehesen: het hoogste punt van 34,5 meter is namelijk bereikt. The Student Hotel viert deze mijlpaal samen met de Gemeente Delft, BAM Bouw en Techniek - Projecten, Bectro Installatie Techniek en het projectteam. De bouwwerkzaamheden zijn eind 2018 begonnen en de prognose is dat het gebouw in augustus overgedragen kan worden.

Nieuwbouw Accelerator op Utrecht Science Park

BAM Bouw en Techniek realiseert Accelerator, een nieuw en duurzaam multi-tenant gebouw voor uiteenlopende ondernemingen in de Life Sciences. Hoofdgebruikers worden Genmab en Merus, beide beursgenoteerde biotechbedrijven die zich richten op de ontwikkeling van innovatieve therapieën tegen kanker. Andere huurders worden Life Sciences-bedrijven die hun ontwikkeling willen versnellen van start-up naar scale-up.

Het gebouw, ontworpen door cepezed. komt te staan op een prominente plek langs de toegangsweg tot het Utrecht Sciene Park, één van de top science parken van Nederland en wereldwijd leidend op het gebied van Life Sciences en Health. BAM realiseerde eerder al een ontwerp van cepezed - het onderzoeksgebouw voor Danone - op het park.

Het ruim 20.000 m² tellende Accelerator-gebouw van 11 verdiepingen gaat belangrijk bijdragen aan verdere samenwerking en verbinding op het Utrecht Sciene Park. Het gaat onder meer kantoor-, laboratorium en parkeerfuncties (92 parkeerplaatsen) bevatten, maar ook een auditorium voor 250 personen, ‘meet & greet’ faciliteiten en een reeks algemene voorzieningen als een vergadercentrum en uitgebreid restaurant in de transparante plint.

Duurzaam
Betreft duurzaamheid is Accelerator gericht op een BREEAM-NL Excellent certificering. Het ontwerp is onder meer erg flexibel en er is veel aandacht voor een aangename, gezonde werkomgeving. Die komt onder meer tot stand door een hoge mate van daglichttoetreding en veel groen in het atrium van het gebouw. Een ruim PV-panelendak voorziet het gebouw van elektrische energie en de verwarming en koeling wordt vanuit warmtepompen geleverd, waardoor een gasaansluiting overbodig is. Ook passen de flexibiliteit en aanpasbaarheid van Accelerator goed bij het circulaire gedachtengoed.

Realisatie
Accelerator is een ontwikkeling van Kadans Science Partner, specialist op het gebied van huisvesting in de kennisintensieve sector op en rondom science parken en universiteitscampussen. Deerns verzorgt het installatietechnisch advies, BAM Advies & Engineering en cepezed verzorgen de engineering en BAM Bouw en Techniek - Grote Projecten de uitvoering. De bouw start eind van dit jaar en de oplevering staat gepland voor begin 2022.

Klik op de afbeelding en neem een kijkje in het toekomstige multi-tenant gebouw.

Digitaal Bouwen

Het project Accelerator wordt volledig integraal uitgevoerd door een team van BAM Advies & Engineering en cepezed (engineering) en BAM Bouw en Techniek - Grote Projecten (realisatie). Het engineeringsteam is fysiek samengevoegd met het uitvoeringsteam om zo de meest effectieve en efficiente oplossing te bieden. 

Niet alleen de modelleurs en BIM coördinator maken gebruik van de 3D modellen en data, maar ook de projectleiders, uitvoerders, uitvoeringsmanager, projectdirecteur en werkvoorbereiders hebben dagelijks het model open staan om mee te werken in dit voorbereidingstraject. Naast dat het model erg veel inzicht in het gebouw en de uitvoerbaarheid hiervan geeft, wordt het ook gebruikt om o.a. de bouwplaatsinrichting (incl. randbeveiliging) in te zien en de sparingen te beoordelen. Het complete team wordt regelmatig getraind en voorzien van handvaten om zo efficient mogelijk het model en de modeldata te gebruiken.

Klik op de afbeelding en neem een kijkje op de bouwplaats.

Markante techniek achter markante vormen

Met de opening van FORUM Groningen kreeg de stad er op 29 november 2019 niet alleen een grote ontmoetingsplaats bij, maar ook een architectonische landmark. Een bijzonder gebouw, niet in de laatste plaats omdat BAM Bouw en Techniek in combinatie met BAM Civiel Noordoost hiermee het eerste gebouw in Nederland realiseerde waarvan de constructie en installatie aardbevingsbestendig zijn.

Realisatie bedrijfspand, Tiel

M.C. Gerritse Holding BV is een familiebedrijf gevestigd in Tiel. Onder deze holding vallen diverse bedrijven in de vervoers- en vastgoedbranche. BAM Bouw en Techniek - Regio MIdden heeft een lange relatie met de holding. Het nieuw te realiseren project betreft de bouw van een bedrijfshal ter uitbreiding van een reeds bestaande hal met kantoor van 25 jaar oud. Deze nieuwe bedrijfshal wordt in gebruik genomen door een verpakkingsbedrijf gespecialiseerd in kartonnen verpakkingen van fruit.

De vraag van de opdrachtgever aan BAM Bouw en Techniek - Regio Midden luidde: 'Ik wil een stuk grond aankopen, wat adviseren jullie mij hiermee te doen?' BAM is daarom vanaf het begin betrokken, van advisering bij aankoop van de grond tot aan de realisatie en oplevering van de hal.

De bouwkundige werkzaamheden bestaan onder meer uit heien, laadkuilen creeëren en aanbrengen van betonnen fundaties, staalcontructie, gevelbeplating, dakbedekking en vloeren. BAM verzorgt ook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

Basisschool de Horizon, Bedum

Nieuwbouw aardbevingsbestendige basisschool te Bedum. De gemeente Bedum is naar aanleiding van de aardbevingen in provincie Groningen bezig met een versterkingsslag. Alle zes basisscholen in de gemeente zijn in opdracht van Centrum Veilig Wonen gecontroleerd door VIIA Groningen en op basis van de constateringen is een bevingsplan opgesteld. Bij basisschool de Horizon bleek dat het oude pand niet voldeed aan de eisen die gesteld worden binnen de richtlijnen voor bevingsveilig bouwen en het gebouw zou dus versterkt moeten worden. Na zorgvuldige overwegingen bleek nieuwbouw de best passende oplossing te zijn. BAM heeft hierbij gefungeerd als hoofdconstructeur en is verantwoordelijk geweest voor zowel de engineering als de realisatie van de nieuwe school. Samen met BAM Advies & Engineering is het ontwerp gemaakt en de constructie opgezet, rekening houdend met de aardbevingen in Groningen.

De nieuwe basisschool is door het huidige bevingsklimaat voornamelijk opgebouwd uit een staalconstructie met staalbeplating aan de gevel en op het dak. Er worden zes leslokalen geboden die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn toiletvoorzieningen, een multifunctionele ruimte, een kantoor, een teamkamer en een directiekamer gerealiseerd. Buiten is een schoolplein gelegen met diverse speeltoestellen voor de basisschoolkinderen.

De ontwikkeling van basisschool de Horizon heeft in totaal vier maanden geduurd, waarna een realisatieperiode volgde van negen maanden. 20 december 2017 is het gebouw opgeleverd, waarna leraren en basisschoolkinderen de eerste lessen vanaf 9 januari 2018 hebben kunnen volgen.

Ontwikkelfase
Na het gezamenlijk ondertekenen van een Engineer & Build contract, zijn de ontwikkelingen van basisschool de Horizon in gang gezet. Door middel van een bouwteam samenwerkingsverband zijn belangrijke besluiten genomen. Het project is daarnaast volledig vanuit een integraal BIM model gerealiseerd met vooruitstrevende toepassing van BIM-technologieën, zowel op bouwkundig als technisch gebied.

Architektenburo Klamer heeft gekozen voor een ontwerp waarbij staalbeplating een belangrijke pijler is geweest. Dit is gecombineerd met houten gevelbekleding. De combinatie van staal en hout heeft een zeer goede werking in het geheel en geeft zowel een warme als lichtgebouwde uitstraling. De keuze voor gekleurde raamkaders in rechte (vierkante) vormen zorgt voor een futuristische tint.

Een veilig gevoel
De realisatie van basisschool de Horizon is volgens schema verlopen en gebouwd volgens opgesteld bevingsplan. BAM heeft zijn eigen seismische kennis toegepast.

Seismische maatregelen
Om de school te laten voldoen aan de eisen voor aardbevingsveilig bouwen, zijn een aantal maatregelen toegepast. Het gebouw bestaat voornamelijk uit een staalconstructie met speciale stabiliteitselementen. Deze elementen nemen tijdens een beving de energie op en vervormen mee met de trilling. De knooppunten van deze staalconstructie leverden uitdaging, omdat deze dienden te voldoen aan diverse maatregelen voortkomend uit het bevingsbestendig bouwen.
Een andere seismische maatregel is het gebruik van wartels, sluitingselementen die gemakkelijk weer aangedraaid kunnen worden om alles op zijn plek te zetten in geval van een aardbeving. De Horizon wordt daarnaast door de slechte bodem niet gedragen door traditionele funderingspalen, maar door EPS funderingsonderdelen. De grond is eerst afgegraven en voor de hoeveelheid afgegraven grond zijn de lichte EPS onderdelen teruggeplaatst.

Planning
In mei 2017 is de bouw van de basisschool gestart en 20 december 2017 heeft de oplevering plaatsgevonden. Het project is daarmee binnen de gestelde tijd opgeleverd.

Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit te waarborgen, heeft een interne kwaliteitsadviseur van BAM Advies & Engineering een adviserende rol gespeeld, om zo het eindresultaat tot een hoger niveau te tillen.

Klimaatinstallatie
Klimaatgroep Holland heeft zich ontfermd over het plaatsen van de klimaatinstallatie van de Horizon.

Watercampus, Leeuwarden

Nieuwbouw Watercampus Leeuwarden; kennispark (laboratoria) voor watertechnologie. 
Leeuwarden werd in de volksmond al ‘waterstad’ genoemd door zijn grachten en de Elfstedentocht. Met de uitbreiding van de Watercampus is Leeuwarden zich verder aan het ontwikkelen tot specialist op het gebied van watertechnologie met promovering tot de titel: ‘Capital of Water Technology’. Watercampus is een toonaangevend centrum en is in 2014 uitgebreid met 7.000 m2 door het plaatsen van een nieuw gebouw voorzien van laboratoria en kantoren. BAM Bouw en Techniek - Regio Noord heeft op basis van een Engineer & Build contract de realisatie hiervan op zich genomen.

Bijzonder duurzaam
De Watercampus heeft een bijzonder en ook duurzaam karakter. Na afronding van de realisatie is de bouw dan ook beloond met een BREEAM-NL Excellent certificaat. Dit houdt in dat tijdens de ontwikkeling en de bouw van Watercampus duurzame keuzes zijn gemaakt, waardoor aan tenminste 70% van de duurzaamheidsonderwerpen is voldaan.

Ontwerp
GEAR Architecten is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van de Watercampus. Zij hebben wat je noemt een zeer karakteristiek gebouw ontworpen. Door de golvende beweging die in de houten balkenconstructie zichtbaar is, geeft het gebouw meteen weg waar het voor staat: water. De golvende beweging is tevens binnen doorgezet, waar ook hier houten balken voor deze illusie zorgen. Het deels glazen plafond en de grote glazen wanden geven een ruimtelijke en lichte indruk.

BREEAM-NL eisen
Tijdens het ontwerp en de realisatie is gewerkt vanuit de eis van de opdrachtgever om de Watercampus te voorzien van een BREEAM-NL Excellent certificaat. De eisen zijn daarom zo vroeg mogelijk in het ontwerp verwerkt en er is een ervaren BREAAM expert ingeschakeld ter bewaking van het proces. Het gebouw kenmerkt zich aan de volgende duurzaamheidsaspecten:

  • Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de Watercampus;
  • Voor de verwarming is gekozen voor een aansluiting op het biogasnet. Zo wordt op een duurzame manier energie opgewekt;
  • Een hybride koelsysteem zorgt voor verkoeling. Hierbij wordt zo lang mogelijk gebruik gemaakt van koelen door verneveling van water. Wanneer de buitentemperatuur boven een bepaald niveau komt, wordt overgestapt op de conventionele systemen;
  • Betonkernactivering is toegepast, waardoor de op te wekken temperatuur zeer laag is voor verwarming en zeer hoog voor koeling;
  • Er is een warmteterugwinningssysteem toegepast;
  • De permanente houten zonwering en daglichtsturing gaat oververhitting tegen en kaatst gefilterd licht naar binnen. Ook zorgt de gevel voor een hoge isolatiewaarde en speelt een grote rol in de natuurlijke ventilatie van het gebouw;
  • De plafonds zijn herbruikbaar (cradle to cradle);
  • De EPC van het gebouw is met 0,45% lager dan volgens het Bouwbesluit vereist is;
  • Op het gebied van waterverbruik is door de opdrachtgever de eis gesteld 100% van de BREAAM-NL punten binnen te halen. Dit is onder andere gelukt door toepassing van gescheiden afvoeren voor regen, toiletten met vacuümspeling, waterloze urinoirs, douches met gebruik van regenwater, waterbesparende kranen en een detectiesysteem voor onevenredig watergebruik.

 

Pagina's