Hernieuwde start bouw Groninger Forum; voorbereiding sloopwerkzaamheden in gang gezet

2 december 2015 14:52
Groninger Forum

Persbericht BAM en gemeente Groningen: 2 december 2015 - De gemeente Groningen heeft overeenstemming met hoofdaannemer BAM over de voortzetting van de bouw van het Groninger Forum. De gemaakte afspraken worden deze maand bekrachtigd. BAM begint zo snel mogelijk met de sloopwerkzaamheden van de kerndelen en de begane grondvloer. In maart 2016 wordt de bouw van het Groninger Forum hervat.

Vijflaagse parkeergarage Hoog Catharijne is op het diepste punt

26 oktober 2015 15:27 - BAM Bouw en Techniek - Regio Midden
Doorsnede Hoog Catharijne NHC Utrecht

In het centrum van Utrecht bouwt BAM het nieuwe deel van Hoog Catharijne.
Dit project is opgedeeld in de onderbouw: de parkeergarage met een noordelijke en een zuidelijke inrit - en de bovenbouw: winkels en woningen. De bovenbouw wordt verdeeld door de Catharijnesingel die dwars over de parkeergarage heen zal lopen met aan de ene zijde het Poortgebouw, er boven de Stadskamer en aan de andere zijde het Entreegebouw.

OV-Terminal Arnhem opgeleverd; 19 november officiële opening

12 oktober 2015 16:28

Op woensdag 30 september is het bouwgebied van OV-Terminal Arnhem door de bouwcombinatie BAM Bouw en Techniek - Ballast Nedam opgeleverd aan ProRail. ProRail heeft het gebouw direct overgedragen aan de eigenaren NS en de gemeente Arnhem. Alle betrokkenen zijn verheugd dat de stationshal binnenkort toegankelijk is voor reizigers. De hal verbindt dan perrons, busstation, trolleybusplein, kantorenplein, parkeergarage en fietsenstalling met elkaar.

Hoogste punt nieuw Zaans Medisch Centrum bereikt

Op donderdag 10 september is officieel het hoogste punt (25 meter) van het nieuwe Zaans Medisch Centrum bereikt. De vlaggen werden gehesen op het dak van het nieuwe gebouw, ruim een jaar na het slaan van de eerste paal.

​De verwachting is dat het gebouw in september 2016 wordt opgeleverd en in het eerste kwartaal 2017 gereed is voor gebruik.

Definitief akkoord over vergoeding meerkosten Groninger Forum

9 september 2015 14:51 - BAM Bouw en Techniek - Regio Noord

Persbericht Gemeente Groningen; Afspraak tussen gemeente en NAM

De gemeente Groningen en NAM hebben een definitief akkoord gesloten over aardbevingsbestendig afbouwen van het Groninger Forum. In juli jl. was al overeenstemming op hoofdlijnen bereikt. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is toen al besloten om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken. Ook financieel is er nu een akkoord gesloten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 68 miljoen. Afgesproken is dat NAM deze kosten vergoedt.
 

Veiligheidsprijs Bouw en Techniek naar stadskantoor Delft

13 juli 2015 16:45

Het beeldje behorend bij de Veiligheidsprijs 2014 van BAM Bouw en Techniek staat de komende tijd in de keet van project Stadskantoor/Stationshal Delft. De prijs is vrijdag door directeur Jan Kempkens uitgereikt aan bouwplaatsmanager Henk Lensink en zijn team. Kempkens was blij dat hij deze handeling mocht verrichten. ‘Het thema veiligheid komt vaak in negatieve zin ter sprake, bijvoorbeeld bij een incident of een bijna-ongeval. Hier hebben we het over de positieve kant van veiligheid.’
 

Aardbevingsbestedig maken Groninger Forum

6 juli 2015 11:33
Groninger Forum

De gemeente Groningen en NAM zijn op hoofdlijnen akkoord met de aanpak van het Groninger Forum. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is ervoor gekozen om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken volgens de huidige voorliggende NPR-richtlijn. Gemeente en NAM gebruiken de komende weken voor een nadere uitwerking en detaillering van de afspraken, zodat uiterlijk in september een definitieve overeenkomst kan worden gesloten.

Europese subsidie voor innovatieproject BAM

12 mei 2015 14:48

Bunnik, 11 mei 2015 – De Europese Commissie heeft een voorstel goedgekeurd voor het REnnovates-innovatieproject van BAM. De toekenning van een projectsubsidie van circa € 5 miljoen maakt deel uit van Horizon 2020, hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. BAM beschouwt REnnovates als de volgende stap in het seriematig renoveren van woningen.

BAM en Feyenoord beëindigen samenwerking nieuwe Kuip

10 maart 2015 09:34 - BAM Bouw en Techniek bv

Bunnik, 10 maart 2015 – BAM Bouw en Vastgoed heeft vastgesteld dat het niet mogelijk is om het door het Feyenoord Founders Consortium (BAM, AM en Siemens) ontwikkelde bouwplan voor de nieuwe Kuip (op basis van het door Feyenoord geformuleerde programma van eisen) te realiseren binnen het door Feyenoord vastgestelde maximale bouwbudget van € 206 miljoen. BAM had uitvoering van de plannen begroot op € 215 miljoen (exclusief inflatie).

Nieuwbouw Gebouw Flux (Project 2) Technische Universiteit Eindhoven

Gebouw FLUX (Project 2) verschaft de faculteiten Technische Natuurkunde (TN) en Electrical Engineering (EE) een gezamenlijk onderkomen. Deze nieuwe huisvesting is gevestigd op de plaats van de huidige N-laag. Het samenbrengen van de twee faculteiten heeft als voordeel dat ze allebei optimaal gebruik kunnen maken van de laboratoria in de gebouwen Spectrum en Cascade.

Het gebouw telt 10 verdiepingen (11 bouwlagen en een kelder). Belangrijke doelstellingen zijn het ambitieniveau op het gebied van architectuur en op het gebied van duurzaamheid. Het gebouw is met loopbruggen op het niveau van de eerste verdieping verbonden met de twee aangrenzende gebouwen.

Project 2 maakt onderdeel uit van de gehele Universiteitscampus. Het nieuwe gebouw biedt:

  • Kantoren;
  • Laboratoria;
  • Onderwijsvoorzieningen;
  • Practicaruimten;
  • Ondersteunende algemene voorzieningen.

De opdracht bestaat uit het realiseren van de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van Gebouw Flux en de inrichting van het terrein. BAM levert zijn bijdrage op basis van een Engineer & Build contractstructuur en is hiermee volledig verantwoordelijk voor de integrale uitwerking van het DO+.

De TU/e is gehuisvest op een terrein ten noorden van het Centraal Station van Eindhoven. Het complex bestaat uit ruim 40 gebouwen. In deze gebouwen zijn naast de TU/e ook verschillende externe partijen gehuisvest, die van sommige diensten van de Technische Universiteit Eindhoven gebruikmaken. De nieuwbouwactiviteiten hebben een impact voor de gebruikers van het TU/e terrein.Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn de gewenste maatregelen toegepast.
 

Pagina's