Hoogste punt nieuw Zaans Medisch Centrum bereikt

Op donderdag 10 september is officieel het hoogste punt (25 meter) van het nieuwe Zaans Medisch Centrum bereikt. De vlaggen werden gehesen op het dak van het nieuwe gebouw, ruim een jaar na het slaan van de eerste paal.

​De verwachting is dat het gebouw in september 2016 wordt opgeleverd en in het eerste kwartaal 2017 gereed is voor gebruik.

Definitief akkoord over vergoeding meerkosten Groninger Forum

9 september 2015 14:51 - BAM Bouw en Techniek - Regio Noord

Persbericht Gemeente Groningen; Afspraak tussen gemeente en NAM

De gemeente Groningen en NAM hebben een definitief akkoord gesloten over aardbevingsbestendig afbouwen van het Groninger Forum. In juli jl. was al overeenstemming op hoofdlijnen bereikt. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is toen al besloten om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken. Ook financieel is er nu een akkoord gesloten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 68 miljoen. Afgesproken is dat NAM deze kosten vergoedt.
 

Veiligheidsprijs Bouw en Techniek naar stadskantoor Delft

13 juli 2015 16:45

Het beeldje behorend bij de Veiligheidsprijs 2014 van BAM Bouw en Techniek staat de komende tijd in de keet van project Stadskantoor/Stationshal Delft. De prijs is vrijdag door directeur Jan Kempkens uitgereikt aan bouwplaatsmanager Henk Lensink en zijn team. Kempkens was blij dat hij deze handeling mocht verrichten. ‘Het thema veiligheid komt vaak in negatieve zin ter sprake, bijvoorbeeld bij een incident of een bijna-ongeval. Hier hebben we het over de positieve kant van veiligheid.’
 

Aardbevingsbestedig maken Groninger Forum

6 juli 2015 11:33
Groninger Forum

De gemeente Groningen en NAM zijn op hoofdlijnen akkoord met de aanpak van het Groninger Forum. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is ervoor gekozen om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken volgens de huidige voorliggende NPR-richtlijn. Gemeente en NAM gebruiken de komende weken voor een nadere uitwerking en detaillering van de afspraken, zodat uiterlijk in september een definitieve overeenkomst kan worden gesloten.

Europese subsidie voor innovatieproject BAM

12 mei 2015 14:48

Bunnik, 11 mei 2015 – De Europese Commissie heeft een voorstel goedgekeurd voor het REnnovates-innovatieproject van BAM. De toekenning van een projectsubsidie van circa € 5 miljoen maakt deel uit van Horizon 2020, hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. BAM beschouwt REnnovates als de volgende stap in het seriematig renoveren van woningen.

BAM en Feyenoord beëindigen samenwerking nieuwe Kuip

10 maart 2015 09:34 - BAM Bouw en Techniek bv

Bunnik, 10 maart 2015 – BAM Bouw en Vastgoed heeft vastgesteld dat het niet mogelijk is om het door het Feyenoord Founders Consortium (BAM, AM en Siemens) ontwikkelde bouwplan voor de nieuwe Kuip (op basis van het door Feyenoord geformuleerde programma van eisen) te realiseren binnen het door Feyenoord vastgestelde maximale bouwbudget van € 206 miljoen. BAM had uitvoering van de plannen begroot op € 215 miljoen (exclusief inflatie).

Nieuwbouw Gebouw Flux (Project 2) Technische Universiteit Eindhoven

Gebouw FLUX (Project 2) verschaft de faculteiten Technische Natuurkunde (TN) en Electrical Engineering (EE) een gezamenlijk onderkomen. Deze nieuwe huisvesting is gevestigd op de plaats van de huidige N-laag. Het samenbrengen van de twee faculteiten heeft als voordeel dat ze allebei optimaal gebruik kunnen maken van de laboratoria in de gebouwen Spectrum en Cascade.

Het gebouw telt 10 verdiepingen (11 bouwlagen en een kelder). Belangrijke doelstellingen zijn het ambitieniveau op het gebied van architectuur en op het gebied van duurzaamheid. Het gebouw is met loopbruggen op het niveau van de eerste verdieping verbonden met de twee aangrenzende gebouwen.

Project 2 maakt onderdeel uit van de gehele Universiteitscampus. Het nieuwe gebouw biedt:

  • Kantoren;
  • Laboratoria;
  • Onderwijsvoorzieningen;
  • Practicaruimten;
  • Ondersteunende algemene voorzieningen.

De opdracht bestaat uit het realiseren van de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van Gebouw Flux en de inrichting van het terrein. BAM levert zijn bijdrage op basis van een Engineer & Build contractstructuur en is hiermee volledig verantwoordelijk voor de integrale uitwerking van het DO+.

De TU/e is gehuisvest op een terrein ten noorden van het Centraal Station van Eindhoven. Het complex bestaat uit ruim 40 gebouwen. In deze gebouwen zijn naast de TU/e ook verschillende externe partijen gehuisvest, die van sommige diensten van de Technische Universiteit Eindhoven gebruikmaken. De nieuwbouwactiviteiten hebben een impact voor de gebruikers van het TU/e terrein.Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn de gewenste maatregelen toegepast.
 

Vernieuwbouw en exploitatie Rijnstraat 8 Den Haag

Rijnstraat 8 wordt een flexibel rijkskantoor: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.  

Flexibel kantoor voor meerdere organisaties

Het Rijk heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en OMA. In dit pand waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Nieuw is dat het een flexibel rijkskantoor wordt: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst en geschikt voor meerdere organisaties.

Het project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de vernieuwing van een bestaand gebouw in. Het ontwerp voor de transformatie van het gebouw is gemaakt door OMA. OMA heeft een integraal concept ontwikkeld in samenwerking met de oorspronkelijke architect van het gebouw Jan Hoogstad. Het ontwerp versterkt de bestaande architectonische kwaliteiten,  transformeert het bestaande gebouw naar een moderne en comfortabele werkomgeving en opent het gebouw naar de publieke ruimte. De plint van het gebouw wordt transparant, publieke routes krijgen een nieuwe dimensie en het gebouw wordt opnieuw verbonden met de stad.

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten, Wessel de Jonge Architecten, YNNO, DGMR, ARUP, BAM Advies & Engineering en Valstar Simonis. Het vernieuwde Rijnstraat 8 zal een aangename omgeving bieden die aansluit bij de hedendaagse flexibele werkpatronen. Bovendien krijgt het gebouw een uitnodigend en open karakter, passend bij het imago van de Nederlandse overheid.

PPS concessie

De PPS concessie met een looptijd tot 2042, heeft een netto contante waarde van 267 miljoen euro. Het consortium, bestaande uit BAM PPP PGGM, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek en ISS Nederland, wordt financieel ondersteund door Rabobank International en Allianz Global Investors Europe. De joint venture tussen BAM PPP en PGGM verschaft het eigen vermogen.

Het integrale pps-contract loopt 25 jaar met een netto contante waarde van 267 miljoen euro. De realisatie van de vernieuwing van de Rijnstraat 8 vindt plaats in de periode van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting verhuizen begin 2017 de betrokken organisaties naar het vernieuwde pand.

Nieuwbouw en onderhoud van het Zaans Medisch Centrum te Zaandam

Ontwerp, realisatie en onderhoud over een periode van 25 jaar van de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) te Zaandam.

Vanaf ontwerp tot beheer en onderhoud
Het ZMC beheert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt in een alliantie samen met Vitaal ZorgVast (onderdeel van BAM Bouw en Techniek) een nieuw ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis is gecombineerd met een zorgboulevard. De nieuwbouw, die is gerealiseerd door BAM Grote Projecten, heeft een vloeroppervlak van circa 40.000 m2 en staat op het huidige terrein van het Zaans Medisch Centrum. Het ziekenhuis is in september 2016 opgeleverd. Na een periode van inhuizing is het ziekenhuis op 28 januari 2017 in gebruik genomen.

Vroeg bij het project betrokken
Een unieke samenwerking is van start gegaan voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud voor 25 jaar. Uitgangspunt is duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Nog niet eerder werd een samenwerkende partij zo vroeg betrokken. De krachten zijn gebundeld. Kennis en kunde van beide partijen zijn heel vroeg in het proces gebruikt. Dit leverde een slim ontworpen gebouw op waarbij het zorgproces van de patiënt leidend is.

Healing environment
Het Zaans Medisch Centrum staat voor betrouwbare zorg, gastvrijheid en innovatie. Daarvoor was de nieuwbouw noodzakelijk. Het nieuwe ZMC is gebouwd rondom de behoefte van de gebruikers en is ontworpen vanuit een healing environment voor de patiënt.

Feyenoord Founders Consortium maakt zich sterk voor De Nieuwe Kuip; modern stadion op huidige locatie verruimt financiële armslag Feyenoord

27 januari 2014 16:10 - BAM Bouw en Techniek bv

(Persbericht Feyenoord Founders Consortium:) Rotterdam, 25 januari 2014 - Feyenoord Founders Consortium (FFC) heeft zijn plan voor een vernieuwd stadion van Feyenoord gepresenteerd bij de verkenners voor de stadionontwikkeling, de heren Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat.

Pagina's