Nieuwbouw en onderhoud van het Zaans Medisch Centrum te Zaandam

Ontwerp, realisatie en onderhoud over een periode van 25 jaar van de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) te Zaandam.

Vanaf ontwerp tot beheer en onderhoud
Het ZMC beheert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt in een alliantie samen met Vitaal ZorgVast (onderdeel van BAM Bouw en Techniek) een nieuw ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis is gecombineerd met een zorgboulevard. De nieuwbouw, die is gerealiseerd door BAM Grote Projecten, heeft een vloeroppervlak van circa 40.000 m2 en staat op het huidige terrein van het Zaans Medisch Centrum. Het ziekenhuis is in september 2016 opgeleverd. Na een periode van inhuizing is het ziekenhuis op 28 januari 2017 in gebruik genomen.

Vroeg bij het project betrokken
Een unieke samenwerking is van start gegaan voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud voor 25 jaar. Uitgangspunt is duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Nog niet eerder werd een samenwerkende partij zo vroeg betrokken. De krachten zijn gebundeld. Kennis en kunde van beide partijen zijn heel vroeg in het proces gebruikt. Dit leverde een slim ontworpen gebouw op waarbij het zorgproces van de patiënt leidend is.

Healing environment
Het Zaans Medisch Centrum staat voor betrouwbare zorg, gastvrijheid en innovatie. Daarvoor was de nieuwbouw noodzakelijk. Het nieuwe ZMC is gebouwd rondom de behoefte van de gebruikers en is ontworpen vanuit een healing environment voor de patiënt.

Feyenoord Founders Consortium maakt zich sterk voor De Nieuwe Kuip; modern stadion op huidige locatie verruimt financiële armslag Feyenoord

27 januari 2014 16:10 - BAM Bouw en Techniek bv

(Persbericht Feyenoord Founders Consortium:) Rotterdam, 25 januari 2014 - Feyenoord Founders Consortium (FFC) heeft zijn plan voor een vernieuwd stadion van Feyenoord gepresenteerd bij de verkenners voor de stadionontwikkeling, de heren Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat.

Nieuwbouw Hoog Catharijne

Het project Nieuwbouw Hoog Catharijne (NHC) dat door BAM wordt gerealiseerd betreft een ondergrondse parkeergarage met circa 1.300 parkeerplaatsen, het gedeeltelijk boven de parkeergarage gelegen Entreegebouw (winkels en woningen) en de Catharijneknoop (commerciële en openbare ruimtes).

Het project bestaat uit twee delen:

  • de parkeergarage en inritten ("onderbouw"), dat wordt gebouwd op basis van Engineering & Build;
  • het entreegebouw en de Catharijneknoop ("bovenbouw"), dat wordt uitgewerkt in Bouwteam.

In april 2013 is gestart met de onderbouw. Inmiddels wordt gewerkt op 3 verschillende bouwplaatsen:

  • ter hoogte van het Vredenburgplein is een deel van Hoog Catharijne gesloopt om plaats te maken voor een 5 verdiepingen tellende parkeergarage
  • aan de Rijnkade wordt ter hoogte van het Smakkelaarsveld  gewerkt aan de zg. “Vredenburgknoop”
  • aan de Rijnkade/Catharijnesingel wordt ter hoogte van het Moreelsepark gewerkt aan Inrit Zuid.

Eind 2013 zullen andere deelprojecten worden opgestart.

CORIO Vastgoedontwikkeling is als eigenaar van Hoog Catharijne initiatiefnemer van de herontwikkeling van Hoog Catharijne.

BAM NHC is een gezamenlijk project van BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht en BAM Civiel Noordwest. BAM Techniek is hierbij benoemd als co-maker.

Nieuws

BAM NHC verspreidt wekelijks een digitale Nieuwsbrief om omwonenden, belangstellenden en betrokkenen te informeren over de planning en voortgang van het project. Wilt u ook via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden van BAM NHC rondom Hoog Catharijne, meld u dan aan voor deze nieuwsbrief via info@bam-nhc.nl

Lees hier de laatste nieuwsbrieven

Kijk hier live mee op de bouwplaats
 

 

Nieuwbouw, Helen Dowling Huis, Bilthoven

Het Helen Dowling Instituut staat voor begeleiding bij kanker, de (psychische) begeleiding van de patiënten zelf maar ook de mensen in hun omgeving. De nieuwbouw werd gerealiseerd vanuit sponsorgelden en vervangt de zeer verouderde locatie in Utrecht. De nieuwe locatie bevindt zich in de bossen tussen Bilthoven en Maartensdijk aan de Professor Bronkhorstlaan. Het gebouw bestaat uit een parkeerkelder die zich half onder het maaiveld bevindt, daarboven bevinden zich twee verdiepingen met kantoor- en therapieruimten. De gevel bestaat uit volledig glas welke een mooie doorkijk geeft met de beboste omgeving. Het ontwerp van KOW Architecten past dan ook geheel in deze omgeving.

In het gebouw bevindt zich een atrium waarvan het dak boven het dak van de verdiepingen uitsteekt en overloopt in een deel waar zich de installaties bevinden. Het complete dak is voorzien van een groendak welke dan ook goed past in de omgeving en het duurzame karakter accentueert. Een ander kenmerkend aspect van dit gebouw zijn de verticale buiten zonweringen aan de zonzijden van het gebouw welke niet vlak aan de gevel staan maar iets schuin en daar door altijd van binnen uit het contact met de omgeving waarborgen. 

Onze rol

Bij dit project zijn we in een zeer vroeg stadium betrokken. Vanaf VO fase hebben wij, samen met de co-makers uit het bouwteam aan tafel gezeten. Voor de gehele constructie, met de uitwerking van de bijbehorende tekeningen, was BAM A&E verantwoordelijk, dit is de advies- en engineeringsafdeling van BAM Utiliteitsbouw.Het Helen Dowling Huis is door BAM Utiliteitsbouw als bouwkundig aannemer, inclusief de gehele uitvoeringscoördinatie over neven- en onderaannemers, gerealiseerd.

Begeleiding van de opdrachtgever

Wij hebben de opdrachtgever bij dit project volledig begeleid vanaf het prille begin tot en met de oplevering. Natuurlijk blijven wij ook in de nazorgfase bij dit project betrokken. Het project is grotendeels met sponsoring gerealiseerd. Bij verwerving van deze sponsoring hebben wij ons uitgebreide netwerk van relaties en onderaannemers kunnen benutten voor het Helen Dowling Instituut.

Bijzonder gebouw, complexe maatvoering

Het gebouw is bijzonder van vorm het heeft namelijk de vorm van een plectrum. Voor de maatvoering zijn dan ook specialisten ingezet van de BAM Meetkundige dienst. Zij maakten bij het uitzetten van het gebouw gebruik van het Mous-systeem.

Beperkt bouwterrein, rekening houden met de natuur

Het bouwterrein lag midden in een zeer bosrijke omgeving, waarmee uiteraard zeer voorzichtig mee omgegaan moest worden. We hebben de natuur zo veel mogelijk ontzien door het bouwterrein zo klein mogelijk te houden. Dit hield wel in dat er ook zeer weinig opslagcapaciteit beschikbaar was voor materiaal. Er is hier dan ook gekozen om gebruik te maken van het JIT (Just-in-time) schema. Dan worden de benodigde materialen zo kort mogelijk vóór verwerking daarvan op de bouw aangeleverd.

Opvallende maatregel was dat ‘s avonds alle lichten gedoofd werden om het wild in de bosrijke omgeving niet te verstoren. ‘s Morgens ging het (bouw)licht uiteraard zo laat mogelijk weer aan.

Technische specificaties

De parkeergarage onder het gebouw is uitgevoerd door middel van in het werk gestort beton, welke monolitisch is afgewerkt. Vanaf de begane grond tot en methet  dak is de constructie in het werk gestort beton met een zgn. bollenplaatvloer. De gevels zijn voornamelijk van HR++ glas gezet in combinatie met aluminium.
Speciaal is de zelfdragende zonwering waarvan de constructie tevens gebruikt kan worden voor het onderhoud van de gevel. Het dak bestaat uit een mossedumdak.

Duurzaamheid

De duurzaamheid bij dit project kenmerkt zich onder andere door het zeer omzichtig omgaan met de natuurlijke omgeving (zo klein mogelijk bouwterrein). De overig genomen duurzame maatregelen staan op de afbeelding hieronder. Het project is FSC gecertificeerd. Voor de bekisting is gebruik gemaakt van randtafelbekisting (= herbruikbare bekisting).

Nieuwbouw Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag

Op de hoek van het Korte Voorhout en Smidsplein in de Haagse binnenstad realiseert 'Poort van Den Haag' in een Publiek Private Samenwerking (PPS) de nieuwe huisvesting voor De Hoge Raad Der Nederlanden.

Het PPS-project voor de nieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden omvat het ontwerpen, bouwen, inrichten, leveren van facilitaire diensten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van een nieuw kantoor- en gerechtsgebouw. Het pand wordt gerealiseerd in de historische Haagse binnenstad aan de Korte Voorhout. Naast een kantoor- en gerechtsgebouw (circa 15.000 m2 bruto vloeroppervlak) met publieksvoorzieningen heeft het project een ondergrondse parkeergarage van 55 plaatsen.

Voor dit prestigieuze project is het consortium 'Poort van Den Haag' opgericht. In het consortium werken Claus en Kaan Architecten, BAM PPP, BAM Utiliteitsbouw, BAM Techniek en ISS Nederland samen. De Rijksgebouwendienst heeft het consortium in november 2012 op basis van EMVI criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) uit drie partijen aangewezen als geslecteerde inschrijver (preferred bidder). Daarnaast zijn ARUP Nederland en DGMR Bouw betrokken als ontwerpende partners. 

De bouw is eind 2013 gestart en het gebouw wordt in november 2015 beschikbaar gesteld aan de Hoge Raad. De looptijd van het DBFMO-contract is 30 jaar vanaf de beschikbaarheidsdatum.

Nieuwe polikliniek, entree en restaurant voor het TweeSteden Ziekenhuis

Het TweeSteden Ziekenhuis heeft in een drietal fasen een geheel nieuw gezicht gekregen. Aanleiding hiervoor was de verouderde hoofdentree en de poli-afdelingen die verspreid lagen door het ziekenhuis. Organisatorisch gezien was dit lastig voor de opdrachtgever. Door de nieuwe transparante entreehal krijgt het ziekenhuis een meer open uitstraling. Ook is er een betere routing richting polikliniekgebouw, restaurant en trap- en liftenhal. BAM was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project.

Het nieuwe polikliniekgebouw omvat drie verdiepingen en is gesitueerd op een prominente plek naast de hoofdingang van het ziekenhuis en herbergt een modern en flexibel policoncept. Het hele gebouw ademt transparantie en openheid. De gevels zijn grotendeels opgebouwd uit verdiepingshoge glaselementen en twee enorme vides aan de binnenzijde van het gebouw zorgen ook hier voor overzicht en helderheid. Het polikliniekgebouw wordt in het hart ontsloten richting de centrale hal van het ziekenhuis. Hiermee hebben we voor alle bezoekers en medewerkers korte looplijnen gerealiseerd.

Vroegtijdige betrokkenheid van alle partijen heeft ertoe geleid dat beslissingen genomen zijn in het kader van de lifecycle gedachte. De toekomstbestendigheid van het ziekenhuis is vergroot door het toepassen van een flexibelen draagconstructie en door te kiezen voor groene duurzame oplossingen. Kenmerkend voor het project is daarnaast de relatief kleine bouwplaats naast een doorfunctionerend ziekenhuis en de behaalde tijdswinst door LEANplanning.

Fotografie: Roel Simons

Ondertekening contract Stadskantoor en Stationshal te Delft

22 oktober 2012 09:28 - BAM Bouw en Techniek - Grote Projecten

Vrijdag 19 oktober is het contract ondertekend voor de nieuwbouw van het Stadskantoor en de Stationshal te Delft. De ondertekening geschiedde onder toeziend oog van wethouder S. Brandligt door de heer T.G. Holscher, projectmanager van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en Peter van Leeuwen directeur BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten.

Het Zaans Medisch Centrum gaat een nieuw ziekenhuis bouwen

25 september 2012 16:46 - Vitaal ZorgVast bv

Het Zaans Medisch Centrum gaat een nieuw ziekenhuis bouwen. Het ziekenhuis heeft zijn financiering definitief geregeld in samenwerking met Rabobank Zaanstreek en de BNG Bank. Het ZMC zal in een alliantie samen met Vitaal ZorgVast, een dochteronderneming van BAM Utiliteitsbouw, het nieuwe ziekenhuis ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden. Het nieuwe ziekenhuis wordt gecombineerd met een zorgboulevard. De nieuwbouw krijgt een vloeroppervlak van circa 40.000 m2 en wordt gerealiseerd op het huidige terrein van het Zaans Medisch Centrum. Na de ingebruikname van de nieuwbouw wordt het oude ziekenhuis gesloopt. Volgens planning moet het ziekenhuis in 2016 klaar zijn.

Pagina's