Ondertekening contract Stadskantoor en Stationshal te Delft

22 oktober 2012 09:28 - BAM Bouw en Techniek - Grote Projecten

Vrijdag 19 oktober is het contract ondertekend voor de nieuwbouw van het Stadskantoor en de Stationshal te Delft. De ondertekening geschiedde onder toeziend oog van wethouder S. Brandligt door de heer T.G. Holscher, projectmanager van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en Peter van Leeuwen directeur BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten.

Het werk omvat de realisatie te Delft van een bovengrondse stationshal van ongeveer 4.500 m2 bvo. en de bouw van een nieuw stadskantoor, inclusief een publiekshal, van ongeveer 29.500 m2 bvo. De bouw start maart 2013 en de geplande oplevering van de eerste fase Stadskantoor is april 2015. In juni 2016 wordt de tweede fase van het Stadskantoor opgeleverd. De bouwsom bedraagt ruim € 40 mln.

Links de heer T.G. Holscher, projectmanager Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft, in het midden wethouder S. Brandligt en rechts Peter van Leeuwen