Sportief verduurzamen in Drenthe

10 januari 2014 13:40 - BAM Bouw en Techniek bv

Hoge energiekosten drukken vaak zwaar op de begroting van sportverenigingen. SportDrenthe gaat in samenwerking met Green Liz Drentse sportverenigingen helpen het terugdringen van de energierekening en het verduurzamen van hun accommodatie. Zo wordt er een positieve bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Op vrijdag 10 januari tekenden Green Liz en SportDrenthe een samenwerkingsovereenkomst, met als uitgangspunt zo veel mogelijk Drentse sportverenigingen te verduurzamen. De eerste verenigingen zijn intussen benaderd. Hans de Lang, directeur SportDrenthe: “Het gaat hierbij om verschillende accommodaties. Hieronder bevinden zich kleine gymzalen, verenigingsgebouwen, zwembaden en grote sporthallen. Wij zijn uiteraard op zoek naar meer geïnteresseerde partijen.”

Green Liz  
Via deelname aan Green Liz kunnen sportverenigingen hun gebouwen budgettair neutraal verduurzamen. Ze financieren de verduurzaming met de besparingen die op de energielasten worden bereikt via het gebruik van ledverlichting, isolatiemateriaal en zonnepanelen. Alleen al op financiële gronden is deelname aan Green Liz meer dan de moeite waard. Maar het verduurzamen van vastgoed betekent ook dat een bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu.

Sport Drenthe
“SportDrenthe heeft de ambitie om sportverenigingen structureel te versterken”, aldus Hans de Lange. “Dit door te helpen bij het generen van inkomsten en het verlagen van de kosten van exploitatie en beheer. Hierbij komen steeds vaker de kostenposten op het gebied van gebruik van elektriciteit en gas ter sprake. Deze kosten drukken behoorlijk op de begroting van de sportverenigingen. Hier valt letterlijk en figuurlijk winst te behalen door duurzaam te ondernemen op dit thema.”