Verbouwing rijkskantoor Rijnstraat Den Haag klaar

Verbouwing rijkskantoor Rijnstraat Den Haag klaar

(Nieuwsbericht Rijksvastgoedbedrijf:) Den Haag, 6 januari 2017 - De verbouwing van het gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag tot flexibel rijkskantoor is afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het zogenaamde beschikbaarheidscertificaat afgegeven aan bouwconsortium Poort Centraal. De bouwers zijn klaar, nu is het tijd om het gebouw verder in te richten en bijvoorbeeld de ict-voorzieningen te installeren. De nieuwe gebruikers kunnen het gebouw in de zomer betrekken.

6.000

Het gebouw direct naast Station Den Haag Centraal biedt straks plaats aan meer dan 6.000 (grotendeels) rijksambtenaren van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Flexibel

Het voormalig ministeriegebouw wordt omgevormd tot flexibel en duurzaam verzamelkantoor voor de rijksoverheid. Volgens het motto efficiënt en aantrekkelijk zijn rijkskantoren nu flexibele werkomgevingen waar onafhankelijk van tijd en plaats gewerkt wordt. De vernieuwing van het pand aan de Rijnstraat is het meest recente en meest vergaande voorbeeld van deze ontwikkeling.

Duurzaam

In 1992 werd het gebouw opgeleverd als – toen – innovatief duurzaam gebouw voor het ministerie van VROM. Ook nu staat duurzaamheid weer centraal. Dat begon al bij de sloop: 20 procent van het gebouw werd afgebroken, hiervan is 99,7 procent hergebruikt. Een deel van de atriums wordt geïsoleerd met triple glas. Met maatregelen als zonnepanelen, led-verlichting en warmte/koude-opslag is het energieverbruik van het gebouw straks veel lager dan wettelijk vereist. Het pand heeft energielabel A+++, ongekend laag bij een renovatie van zo’n enorm pand.