Ambachtelijk restaureren met respect voor flora en fauna

Ambachtelijk restaureren met respect voor flora en fauna

Maastricht biedt als vestingstad plaats aan tal van eeuwenoude verdedigingswerken. Vanaf de Romeinse tijd tot aan het moment dat de vestingstatus van Maastricht werd opgeheven, is er voortdurend gebouwd aan wallen, muren, torens, poorten en buitenwerken. Een van die buitenwerken is Fort Willem I, ook wel Fort op Caberg of Fort Koning Willem genoemd. Dit fort, dat gebouwd werd rond 1815, is momenteel in gebruik als speeltuin en als huisvesting voor een studentenvereniging. Rondom het tweehonderd jaar oude fort was door los metselwerk een onveilige situatie ontstaan vanwege instortingsgevaar.

Ambachtelijk restaureren door Schakel & Schrale

Restaureren en renoveren is een vak apart en vraagt om een ambachtelijke aanpak. BAM heeft een eigen restauratiebouwbedrijf met meer dan 100 jaar ervaring: Schakel & Schrale, een Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB). De vakmensen van Schakel & Schrale combineren ambachtelijk vakmanschap met eigentijds procesmanagement.

In opdracht van Gemeente Maastricht hebben de restauratiespecialisten van Schakel & Schrale Maastricht niet alleen het metselwerk van bakstenen en mergelblokken gerepareerd en beperkt gerestaureerd, maar ook een deel van het gangenstelsel leeg en toegankelijk gemaakt zodat ook daar in de toekomst rondleidingen kunnen worden verzorgd. Vanuit de speeltuin is bovendien een verdwenen gang weer blootgelegd.

Flora en fauna staat centraal

Theo Timmers, projectleider Bouw van Gemeente Maastricht: “In dit project heeft de aanwezige flora en fauna volop aandacht gekregen. Schakel & Schrale heeft 850 winterholen, 850 vluchtholen en 1700 zonneplateaus in het metselwerk aangebracht voor de uitbreiding van het verspreidingsgebied van de muurhagedis. Geheel conform de Flora- en Faunawet hield Schakel & Schrale in haar planning rekening met de winterslaap van de aanwezige vleermuizen en werden reptielenschermen geplaatst voor de opvang van hazelwormen en rugstreeppadden.”

Alle neuzen dezelfde kant op

Naast alle historische en ecologische invalshoeken van het project, was het een hele klus om alle betrokken partijen geïnformeerd en aangesloten te houden. Schakel & Schrale heeft veel tijd en aandacht besteed aan de communicatie en samenwerking met deze partijen, waaronder erfpachthouder Heineken, de besturen van speeltuin Fort Willem en studentenvereniging Tragos, Gemeente Maastricht en Regelink Ecologie & Landschap.

Theo Timmers: 'De specialisten van Schakel & Schrale hebben verstand van zaken en werken met passie. We kijken met z’n allen terug op een prettige en zeer succesvolle samenwerking.'