Bio Safety Cabinet van Interflow bevordert veilig kankeronderzoek Prinses Máxima Centrum

30 november 2017 15:35 - Interflow bv

Voor onderzoek naar verhoging van overlevingskansen en verbetering van de levenskwaliteit voor kinderen met kanker, gaat het Prinses Maxima Centrum werken met de Bio Safety Cabinets van Interflow. De schone werkbanken die maximale bescherming geven tegen vrijkomende stoffen, zorgen voor een optimaal schone werkruimte en een veilig onderzoeksproces. 

Veilig onderzoeken
Deze schone werkbanken bieden door middel van gecontroleerde luchtstromen zowel bescherming van het product als de persoon. De veiligheid van de wetenschappers en de kwaliteit van het onderzoek worden hiermee gegarandeerd. Naast het produceren en leveren van eenendertig Bio Safety Cabinets, zal Interflow ook voor 10 jaar de validatie en het beheer en onderhoud verzorgen. Tevens zullen de gebruikers worden getraind in optimaal gebruik van de Interflow Bio Safety Cabinets.

Door gebruikers gekozen
In de selectieprocedure, waarin ook de gebruikers een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de veiligheidskabinetten van meerdere leveranciers getest. “Onze medewerkers waren erg onder de indruk van het referentiebezoek en super enthousiast over de gebruikerstesten en- gemak. De onderzoekers hebben unaniem de Bio Safety Cabinets van Interflow verkozen als meest gebruiksvriendelijk en kunnen niet wachten ermee te gaan werken” aldus Bas De Kinder.

Het belang van kankeronderzoek
Hoewel er de afgelopen jaren grote stappen zijn gemaakt, is kanker na ongevallen nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. De afgelopen 15 jaar is het aantal kinderen dat door de ziekte overlijdt nauwelijks afgenomen. Om meer kinderen te kunnen genezen met minder bijwerkingen is het initiatief genomen tot de oprichting en bouw van een volledig nieuw nationaal kinderoncologisch centrum: het Prinses Maxima Centrum. In dit centrum komen diagnostiek, behandeling en research op één locatie tezamen.

Levering van a tot z
Volgens Bas De Kinder, senior buyer van het Prinses Maxima Centrum, kwam Interflow als beste partij naar voren om de uitvraag van het Prinses Máxima Centrum invulling te geven. “Door de ambitieuze planning van het nieuwbouwproject moet de inhuizing en het inbedrijfstellen van de veiligheidskabinetten in één keer goed. We hebben geen mogelijkheid om uitloop op te vangen. We hebben daarom in de uitvraag niet alleen eisen gesteld aan de kwaliteit en gebruiksgemak van de veiligheidskabinetten, maar juist ook aan het implementatieplan, onderhoudsplan, track record van de aanbieders. Interflow bleek uiteindelijk de enige partij die volledig aan onze verwachtingen kon voldoen.”

Op 8 januari 2018 worden de eerste kasten uitgeleverd eind januari zullen alle kasten geplaatst zijn, validatie zal aansluitend plaatsvinden.

Voor meer informatie over dit project, kijkt u op de projectenpagina bij Interflow.nl
Voor meer informatie over Bio Safety Cabinets, neemt u contact op met Arjan van de Scheer.