Rijkskantoor Rijnstraat 8 in Den Haag geopend

BAM rijkskantoor rijnstraat 8 den haag

Den Haag, 1 november 2017 - Rijnstraat 8, het vernieuwde rijkskantoor in Den Haag, is vandaag officieel geopend door Zijne Majesteit de Koning. Een publiek-privaat partnerschap onder de naam PoortCentraal, bestaande uit BAM, ISS en OMA, heeft het circa 90.000 m2 grote gebouw getransformeerd, waardoor het een tweede leven heeft gekregen als een modern en transparant kantoor.

Het vernieuwde gebouw maakt deel uit van het nieuwe masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In dit plan ligt de nadruk op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid. Alle werkplekken zijn multifunctioneel inzetbaar: door het toepassen van flexwerken zijn er 4.400 werkplekken voor ruim 6.000 medewerkers. In het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat gevestigd, naast het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zij gebruiken dezelfde entree, basisfaciliteiten, vergaderruimtes en ICT.

Duurzaamheid

Het transformatieproject speelt in op de vastgoedstrategie van de Nederlandse overheid, die er bij grote projecten op is gericht de markt meer verantwoordelijkheid te geven in het ontwerpen, bouwen en financieren van overheidskantoren. Voor de transformatie is een DBFMO contract gesloten. BAM is tot 2042 eindverantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie, inclusief de energielevering. Diverse duurzaamheidsmaatregelen, zoals de toepassing van drievoudig glas in de atria, het gebruik van zonnepanelen, LED-verlichting en warmte- en koude opslag, hebben geleid tot een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt van 0,44. Bij de verbouwing is het gebruik van nieuwe materialen geminimaliseerd en van het sloopmateriaal is 99,7% hergebruikt.

Ontwerp

Bij de transformatie is een goede balans bereikt tussen het behoud van de sterke architectonische en duurzaamheidsconcepten uit het oorspronkelijke ontwerp van Jan Hoogstad uit 1993. Door het vervangen van de oorspronkelijk dichte gevel door een glazen gevel is de verbinding met de stad sterk verbeterd. Dat wordt nog eens versterkt door de verbrede passage, die als openbaar plein fungeert.  

Betrokken partijen

Het ontwerp van OMA is in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten, Wessel de Jonge Architecten, , DGMR, ARUP, BAM Advies & Engineering, Level Acoustics en Valstar Simonis tot stand gebracht. De  Special Purpose Company (SPC) voor dit project is  BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie UA, gefinancierd door Rabobank and Allianz Global Investors. Het consortium voor het ontwerp- en de uitvoeringsfase is geleid door BAM Bouw en Techniek. Het 25 jarige onderhouds- en exploitatiecontract wordt uitgevoerd door BAM FM en ISS Facility Services.