Amsterdam ArenA focust met BAM en Honeywell op innovatie in technisch beheer en onderhoud

Amsterdam ArenA focust met BAM en Honeywell op innovatie in technisch beheer en onderhoud

Amsterdam, 16 februari 2017 - BAM Bouw en Techniek en Honeywell worden strategische innovatiepartners van de Amsterdam ArenA voor alle techniek. Onderdeel van de overeenkomst vormt de aanleg van een nieuw gebouwmanagementsysteem voor het management van de technische systemen in het stadion. Met behulp van sensoren verzamelt dit gebouwmanagementsysteem data van de aangesloten apparatuur, die door BAM en Honeywell worden geanalyseerd.

Op basis van data-analyse worden storingen vroegtijdig gedetecteerd, zodat onderhoud kan plaatsvinden voordat overlast ontstaat. De systemen van BAM Bouw en Techniek en Honeywell maken de Amsterdam ArenA tot een ‘flagship’ op het gebied van ‘data driven operation’, waarbij preventief, protocollair onderhoud plaats maakt voor predictief (voorspelbaar), datagestuurd onderhoud.

Stadion gaat naar data driven operation: van preventief onderhoud naar datagestuurd onderhoud

BAM Bouw en Techniek zal als hoofdaannemer voor alle techniek, met behulp van het nieuwe systeem, een kostenreductie realiseren voor het energieverbruik, onderhoud en facility management van het stadion. Honeywell levert en plaatst meet- en regelapparatuur en sensoren in het gehele stadion, inclusief de eerste fase van de nieuwbouw.

BAM Bouw en Techniek en Honeywell treden gezamenlijk toe als strategisch partner tot de Amsterdam Innovation Arena voor een periode van tien jaar. BAM en Honeywell gaan nieuwe technologische ontwikkelingen toe passen binnen de Amsterdam ArenA. Zij zullen actief deelnemen aan dit innovatieplatform, waar met andere partners nieuwe technieken, producten en processen op hun praktische haalbaarheid worden getoetst en geïmplementeerd.

Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek:

‘Met de door BAM geformuleerde strategie ‘Building the present, creating the future’ zetten wij in op innovatie en digitalisering. BAM heeft de ambitie projecten eerst volledig virtueel te ontwerpen en te bouwen, alvorens ze fysiek te realiseren. Gebouwen en infrastructuur worden steeds meer een complex systeem van sensoren en technologie, met als doel bouwwerken duurzamer, efficiënter en comfortabeler te maken. Digitalisering gaat het bouwproces ingrijpend veranderen. Wij gaan de nieuwste technologieën zoals digitaal ontwerpen, modulair ontwikkelen en bouwen en het toekomstig onderhoud voorspellen met sensoren en big data in de Amsterdam ArenA toepassen.’  

John Brussel, algemeen directeur van Honeywell B.V.:

‘Het nieuw te leveren gebouwmanagementsysteem zorgt mede voor connectiviteit voor data en het Internet of Things (IoT). Alle verzamelde data worden via het web gekoppeld aan het Outcome Based Services (OBS-)platform van Honeywell. Daarmee beschikt Amsterdam ArenA over het meest innovatieve platform dat wereldwijd beschikbaar is.’

Henk Markerink, directeur Amsterdam ArenA:

‘De Amsterdam ArenA heeft de ambitie om samen met haar partners het stadion en haar directe omgeving steeds slimmer te maken, teneinde de operatie nog efficiënter en effectiever te laten verlopen. Met de toevoeging van BAM en Honeywell als strategische partners van de Amsterdam Innovation Arena kunnen we ons innnovatieprogramma extra kracht bijzetten. Zij gaan ons helpen om onze doelstellingen, besparing op onderhoud en kostenreductie op energieverbruik, te realiseren. We zijn verheugd dat deze twee wereldspelers de ArenA als real-time playground gebruiken om innovaties te implementeren en deze in een live omgeving te testen.’

Samenwerking BAM en Amsterdam ArenA

In de periode 1993-1996 bouwde BAM in samenwerking met Ballast Nedam de ArenA, Daarnaast is BAM Founder van Amsterdam ArenA. BAM heeft de founderovereenkomst met Amsterdam ArenA verlengd tot 2026.

Over BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek staat voor integraal denken en doen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie en ruimte. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst.

BAM Bouw en Techniek biedt een totaalaanbod, van planvorming en bouw tot langdurige exploitatie en onderhoud: we zijn een partner voor de volledige levenscyclus van een gebouw.

Duurzaamheid, reductie van energieverbruik en beperking van CO2-uitstoot zijn bij BAM actuele thema’s. Samen met onze opdrachtgevers streven wij naar maximale gebruikswaarde van gebouwen en installaties.

Over Honeywell

Honeywell is een sterke onderneming met internationale allure. Opgebouwd uit diverse dynamische divisies houdt Honeywell zich actief bezig met het ontwikkelen van innovatieve systemen, producten en diensten voor automatiserings- en beveiligingsoplossingen in industrie, woningen en gebouwen. Naast producten voor de meet- en regeltechniek ontwikkelt Honeywell producten voor de luchtvaart, de automobielindustrie, energie opwekkingsystemen, speciale chemicaliën, kunststoffen en geavanceerde elektronische materialen.

Honeywell is gevestigd in Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Eindhoven, Emmen, Nijmegen, Purmerend, Rosmalen en Schiphol-Rijk.

De naam Honeywell staat voor kwaliteit en klantgerichtheid. Ons continue streven naar perfectie en innovatie is kenmerkend voor de totale onderneming.

Over Amsterdam ArenA

Amsterdam ArenA speelt in de top league van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en het Nederlands elftal en hét podium voor topconcerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. Amsterdam ArenA verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. In Amsterdam ArenA draait het om publieksbeleving. Samen met partners biedt Amsterdam ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale veiligheid in en rond het stadion.

Over Amsterdam Innovation Arena

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn de strategische pijlers waarmee de Amsterdam ArenA zichzelf steeds opnieuw weet uit te vinden. In de Amsterdam Innovation Arena werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan het stadion van de toekomst. Het stadion en het omringende gebied fungeren daarbij als Living Lab, als hotspot waar innovaties worden getoetst in de praktijk. Vernieuwende concepten en ideeën én bewezen oplossingen op het gebied van stadionbouw, -management en -exploitatie vinden via Amsterdam ArenA International hun weg naar stadions en sport- en recreatiegebieden, wereldwijd.

Partners van de Amsterdam Innovation Arena: Amsterdam ArenA, gemeente Amsterdam, Amsterdam Smart City, TNO, KPN, KPMG, Huawei, Microsoft, , Philips Lighting, Nissan, Eaton, BAM en Honeywell.