Paul Roelofsen, Senior Consultant Binnenmilieu BAM Energy Systems, promoveert aan de TU Delft

Paul Roelofsen

Eind december promoveerde Paul Roelofsen, sinds afgelopen zomer Senior Consultant Binnenmilieu bij BAM Energy Systems, aan de TU Delft op zijn proefschrift ‘Modelling relationships between a comfortable indoor environment, perception and performance change’. Dit onderzoek naar de invloed van het binnenmilieu op het welzijn en de prestatieverandering van mensen werkzaam in een organisatie, gebeurde onder auspiciën van promotor prof.dr. Peter Vink (TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen).

Met dit proefschrift laat Paul zien dat we op basis van reeds beschikbaar experimenteel onderzoek, betere methodes kunnen ontwikkelen om de binnenmilieukwaliteit te kunnen voorspellen. Regelmatig krijgt Paul de klacht voorgeschoteld: ‘het ruikt zo muf’. In de kwaliteit kunnen klachten over de onfrisse lucht niet altijd goed verklaard worden op basis van de gemeten concentratie koolstofdioxide. Toch is er wel degelijk iets aan de hand! ‘In de literatuur vond ik uitgebreide onderzoeken over de kwalitatieve relatie tussen de frisheid van de lucht, de temperatuur en de vochtigheid van de verontreinigde lucht veroorzaakt door de aanwezigheid van mensen’; aldus Paul. Deze kennis kunnen we integreren in de reeds bestaand olf-decipel-methode van Fanger. Het model dat dan ontstaat sluit beter aan op de klachten in de praktijk over onfrisse luchtkwaliteit. Daarnaast is een relatie afgeleid tussen het toenemen van vermoeidheid, het percentage ontevredenheid ten gevolge van de waargenomen luchtkwaliteit en de prestatieverandering. 'De mens is een complex wezen. De uitdaging is om deze complexiteit in vergelijkingen te vatten en echt toe te passen in het huisvestingsproces’.

Blue Building Institute

De ruimte voor verbetering is groot, concludeert de kersverse doctor. En ja, ook hij ziet dat het nog te vaak mis gaat. Mooie klimaatinstallaties die verkeer of niet zijn ingeregeld, ventilatie kanalen die niet zijn aangesloten, brandkleppen die dicht staan en meetboeken die ontbreken, maar wel aanwezig zouden moeten zijn. Hoe dat kan weet niemand en ook niemand die de verantwoordelijkheid neemt. Vastgoed kan én moet veel betekenen voor de gezondheidswereld. Grote bedrijven, universiteiten en overheden scharen zich steeds vaker achter dit gedachtengoed! Het Blue Building Institute (BBI) is hiervan een goed praktijkvoorbeeld. Dit non-profit platform, waar ook BAM deel van uitmaakt, is een kennisinstituut en incubator op het raakvlak van welzijn, gezondheid en de bebouwde omgeving en heeft als doel het ontwikkelen van een Europese norm voor het ontwerp, bouw en beheer van gebouwen met de mens als uitgangspunt. Eén van de zaken waar BBI zich intensief mee bezig houdt in de vertaling van de Amerikaanse Well Building Standard naar de Europese situatie.

WTC Utrecht

Met zijn betrokkenheid bij de bouw van het nieuwe WTC in Utrecht zit Paul eerste rang. Het WTC wordt een heuse Well Building. 'Eigenaar, architect, bouwer en installatieadviseur; vanaf de start zit iedereen met elkaar aan tafel. Sterker nog, alle partijen moeten letterlijk het concept onderschrijven en een ieder erkent daarmee garant te staan voor zijn aandeel. Doordat we regelmatig met elkaar het werk evalueren, worden knelpunten snel gespot en opgelost. Ook na oplevering wordt er uitgebreid getoetst en gemeten. Het Well Building certificaat is daarbij echt een stok achter de deur’.

Wetenschap en praktijk

Verbeteren van het binnenmilieu vraagt om tijd en passie. Mensen die zich niet blind staren op hun eigen werkterrein, maar die dwarsverbanden zien en over hun eigen schaduw heen stappen. Mensen die hun voelhorens hebben in de wetenschap en de weg kennen in de bouwpraktijk. 'Echt, je kunt alles in modellen vatten. Ook gezondheid en welzijn. Met mijn proefschrift heb ik getracht dat aan te tonen en ik geef graag het stokje over aan bijvoorbeeld een omgevingspsycholoog. Hij of zij kan dan trachten de psychische invloed op bijvoorbeeld de fysiologie te kwantificeren. Er zijn nog veel witte vlekken om in te vullen'.

Wil je het hele proefschrift of de samenvatting van Paul lezen, dan kan dat hier:

Samenvatting

Proefschrift