Aangenaam parkeren bij Eindhoven Airport

Aangenaam parkeren bij Eindhoven Airport

Met de realisering van een multifunctioneel parkeergebouw geeft Eindhoven Airport een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte van de luchthaventerminal. BAM Infra en BAM Bouw en Techniek weten de opdracht vooral dankzij een slimme fasering in het plan van aanpak te verwerven.

Het Multi Purpose Building (MPB) herbergt op maaiveldniveau de OV-terminal en een restaurant van McDonalds. De eerste verdieping wordt voornamelijk in beslag genomen door een kiss and ride-zone. Via roltrappen staat de reiziger snel beneden. Daarboven bevinden zich drie parkeerlagen, met name bestemd voor kort parkeren. De totale capaciteit bedraagt 780 plaatsen, waarvan een deel is voorzien van laadpunten.

‘Het gebouw wordt gerealiseerd op het huidige parkeerterrein P1, dat deels in gebruik blijft tot het MPB gereed is’, vertelt Cyril Barendse, projectleider van BAM Infra. ‘Vorig jaar zomer - BAM Infra vernieuwde op dat moment de startbaan en de luchthaven was gesloten - hebben we P1 heringericht. Dit met als doel zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te houden. In ons plan van aanpak scoorden we veel punten met deze oplossing. Daarbij hebben we het ons niet makkelijk gemaakt, want we hebben de bouwplaats zo krap mogelijk ingericht.’

Geen repetitie

Het door De Bever Architecten ontworpen gebouw sluit aan op de architectuur van de terminal en het hotel. ‘Dat betekent veel ronde vormen in de gevel. Dankzij vlakke plafonds en weinig kolommen ontstaat op de parkeerverdiepingen een ruimtelijk beeld’, verklaart Jan Verhamme, projectleider van BAM Bouw en Techniek.

‘Er zit geen enkele repetitie in de locatie van de hellingbanen en stramienen verdraaien ten opzichte van elkaar. Het is dus niet een kwestie van simpel stapelen. Alles is digitaal uitgezet, ook de duizenden ankers voor de metalen gevelbekleding.’

De vlakke plafonds zijn gerealiseerd door de toepassing van gewichtsbesparende bollenvloeren. De kolommen zijn in het werk gestort. ‘We hebben het gebouw opgeknipt in twee bouwstromen. Elke drie weken realiseerden we een vloer van 6.000 m2. Het gehele casco was in twaalf weken gereed.’

BREEAM

Ontwerp en bouw van het MPB voldoet aan BREEAM-certificaat ´Very Good´. Verhamme: ‘BAM Advies & Engineering heeft ons geholpen bij het uitwerken van het definitief ontwerp naar het uitvoeringsontwerp. We hebben veel partijen uit de regio ingeschakeld, waardoor de transportkilometers en daarmee brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden beperkt. Ook is extra aandacht besteed aan het terugdringen van verpakkingsmateriaal.’

Efficiënter retourtransport

Het ontwerp met de nagenoeg kolomvrije indeling van het parkeergebouw op Eindhoven Airport vergt tijdens de uitvoering de inzet van een omvangrijke ondersteuningsconstructie. BAM Materieel was niet alleen betrokken bij het ontwerp hiervan, ook bedacht het een slim plan om de vele honderden stempels vanaf de bouwplaats in Eindhoven efficiënt af te voeren naar het depot in Lelystad.

‘Meestal krijgen we dergelijk ondersteuningsmaterieel terug als een berg mikado. Alles ligt door elkaar op de bokken. In Lelystad vergt het vervolgens veel manuren om het materieel te ordenen’, zegt Dennis Geelkerken, teamleider logistiek bij BAM Materieel. ‘We kunnen kosten besparen als op de bouwplaats bij het vullen van de bokken het materieel direct wordt gesorteerd. Daar heeft ook het project baat bij, want de vrachtwagens kunnen veel efficiënter worden geladen. Daarmee gaan de transportkosten omlaag en het beperkt de CO2-uitstoot.’

‘Het vergt op de bouwplaats de nodige discipline en in het begin hadden sommige partijen daar moeite mee, maar uiteindelijk heeft het goed uitgepakt', aldus projectleider Jan Verhamme. ‘Complimenten aan BAM Materieel in deze. Er is echt sprake van een goede symbiose.’

Inmiddels heeft BAM Materieel de werkwijze ook geïntroduceerd op projecten van BAM Wonen, onder meer in Aerdenhout. Geelkerken: ‘Daarbij beperken we ons niet tot ondersteuningsmaterieel, voor de steigerdelen geldt hetzelfde. Het einddoel is de retourvrachten direct door te sturen naar een volgende bouwplaats, dus van project naar project. Dat valt of staat met de medewerking van de uitvoerder op de bouwplaats. Als die zich ook bewust is van de voordelen, kunnen we komen tot een besparing op de handlingkosten van tachtig procent.’

Medio dit jaar wordt het MPB in gebruik genomen. De luchthaven zal daarna beginnen met herinrichting van het buitengebied met een brede autoluwe boulevard.