BAM en Parlan tekenen vijfjarige overeenkomst voor beheer en onderhoud

BAM en Parlan tekenen vijfjarige overeenkomst voor beheer en onderhoud

Parlan en BAM Bouw en Techniek hebben een vijf jarige overeenkomst gesloten voor het multidisciplinair groot onderhoud aan de gebouwen van Parlan Jeugdhulp. De overeenkomst bestaat uit het preventief onderhouden van de technische installaties (elektrotechnische en werktuigbouwkundige), het bouwkundig grootonderhoud aan de gebouwen, daken en het onderhouden van de algemene groenvoorzieningen.

BAM en de eigen facilitaire dienst van Parlan gaan nauw samenwerken aan het onderhouden en verbeteren van de eigendomsgebouwen van Parlan. De facilitaire dienst van Parlan is zeer te spreken over de planvorming van BAM en zien de samenwerking als een grote toegevoegde waarde op hun bedrijfsvoering. Het onderhoud zal worden uitgevoerd aan de hand van een meerjarenonderhoudsplanning. Hierbij wordt gelet op de normale duurzaamheid van de installaties en op de gestelde eisen waar de installaties aan moeten voldoen. Door preventief te werk te gaan, wordt voorkomen dat er onverwachte uitgaven gedaan moeten worden. Het contract betreft 15 gebouwen verspreid over Noord-Holland. Daarnaast zal BAM de storingsopvolging voor de huurpanden gaan verzorgen.

Social Return

Naast een commerciële doelstelling heeft BAM ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij probeert BAM op veel projecten door middel van social return mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met het op doen van werkervaring. Bij Parlan Jeugdzorg zullen we in samenwerking met het Noorderkwartier cliënten ervaring laten op doen in het bouwkundig onderhoud, en het onderhoud aan de algemene groenvoorzieningen.

 


Over BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek staat voor integraal denken en doen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie en ruimte. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst.

BAM Bouw en Techniek biedt een totaalaanbod, van planvorming en bouw tot langdurige exploitatie en onderhoud: we zijn een partner voor de volledige levenscyclus van een gebouw.

Duurzaamheid, reductie van energieverbruik en beperking van CO2-uitstoot zijn bij BAM actuele thema’s. Samen met onze opdrachtgevers streven wij naar maximale gebruikswaarde van gebouwen en installaties.

Over Parlan Jeugdhulp

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Zij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim 6000 kinderen, jongeren en gezinnen, onder wie meer dan 800 pleegkinderen in zo'n 550 pleeggezinnen.. Bij Parlan werken 850 enthousiaste en deskundige professionals.

Parlan werkt nauw samen met bijvoorbeeld wijk-/gebiedsteams, huis-/kinderartsen, GGD, scholen, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties maar ook met andere organisaties op het gebied van de geestelijke gezondheid van jeugdigen, de zorg voor (licht) verstandelijk beperkten en de verslavingszorg.

Nadere informatie: