Renovatie Rijkskantoor De Mandemaat Assen

Renovatie Rijkskantoor De Mandemaat Assen

Eind 2016 heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan BAM Bouw en Techniek de opdracht gegeven voor de renovatie van het Rijkskantoor De Mandemaat in Assen. De renovatieopdracht bedraagt circa 11 miljoen euro.

In de kantoorpanden aan de Mandemaat in Assen zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en DICTU gevestigd. RVO is de rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De dienst stimuleert duurzaam, agrarisch en innovatief ondernemen. De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries.

De kantoorpanden zijn begin jaren 80 ontworpen door De Jong & Van Olphen en hebben een bruto vloer oppervlak van bijna 16.000 m2. De panden aan de Mandemaat zijn sterk verouderd. Bovendien is er behoefte aan flexibele werkplekken, waarvan er ongeveer 800 komen voor maximaal 1200 ambtenaren.

De opdracht voor BAM Bouw en Techniek bestaat uit een Design, Build and Maintain (DBM) uitgevoerd in een UAV-gc overeenkomst. Bij de renovatie is DGMR betrokken als adviseur en zal Fokkema & Partners de architectuur voor haar rekening nemen.

BAM is inmiddels gestart met het ontwerp van de renovatie. BAM heeft de huidige onderhoudswerkzaamheden overgenomen en ook de eerste uitvoeringswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Dit betreft nu kleinere inpandige werken. Medio september zal gestart worden met de werkelijke uitvoering van de renovatie.  Deze zal in drie fasen worden uitgevoerd, zodat een deel van het kantoor tijdens de uitvoering in gebruik kan blijven. Tevens kunnen dan de gerenoveerde bouwdelen eerder in gebruik worden genomen.

De oplevering van het Rijkskantoor De Mandemaat staat gepland rond de zomer van 2018.

 

Over het Rijksvastgoedbedrijf:

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.