Schakel & Schrale restaureert Fort Koning Willem I te Maastricht

Schakel & Schrale Maastricht, onderdeel van BAM Bouw en Techniek, heeft de opdracht verworven voor de restauratie en consolidatie van Fort Willem I te Maastricht.

Fort Willem, ook genaamd Fort op de Caberg of Fort Koning Willem I, is een negentiende-eeuws fort en bestaat uit een grote kazemat verbonden met onderaardse galerijen. Het fort heeft na de opheffing van de vestingstatus van Maastricht diverse bestemmingen gehad en is momenteel in gebruik als speeltuin en als huisvesting voor een studentenvereniging.

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zal, naast de bouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, rekening gehouden worden met verplichtingen vanuit Flora- en Faunawet en de Monumentenwet/Erfgoedwet.

Herstel van 4400 m2 metselwerk van Grachtwanden (droge gracht)

De bovenzijde van de grachtwanden zijn versierd met een mergel cordonlijst waarvan delen, door wortelgroei en vorst, zijn beschadigd. De beschadigde cordonblokken worden gedeeltelijk hersteld of geheel vervangendoor nieuwe mergel cordonblokken. Een gedeelte van de mergel cordonlijst wordt vervangen door een prefab betonnen cordonlijst. Deze zal  voorzien worden van een goot om in de afwatering van het dak van de bovengrondse kazemat te voorzien.

Flora en Fauna

Gemeente Maastricht wil het verspreidingsgebied van de muurhagedis graag uitbreiden. Om dit mogelijk te maken zullen er 850 winterholen, 850 vluchtholen en 1700 zonneplateau’s in het metselwerk worden aangebracht.

In het gebied komen ook de hazelworm en de rugstreeppad voor. Voor de start van onze werkzaamheden zullen, per fase, deze dieren worden gevangen en verplaatst naar een omgeving buiten ons werkgebied.

In de Galerijen van het Fort houden we tijdens onze werkzaamheden rekening met de diverse aanwezige soorten vleermuizen.

Op zoek naar….

De speeltuin van Fort Willem I is in het verleden gebouwd in een met grond en puin opgevuld deel van de gracht., Nu zoeken wij een destijds met het opvullen van de gracht verdwenen ingang weer op. Daarmee maken wij de galerijen via  deze ingang weer toegankelijk.  

Deze werkzaamheden vinden plaats buiten de openingstijden van de speeltuin om de overlast voor de gebruikers van de speeltuin tot een minimum te beperken.

Restauratie Fort Koning Willem I te Maastricht:

  • Uitvoering: juni t/m oktober 2017
  • Opdrachtgever: (EMVI aanbesteding) Gemeente Maastricht
  • Architect: HC-Architecten, Meerssen
  • Ecologisch Toezicht : Regelink Ecologie & Landschap, Mheer
  • Constructeur: Castermans Engineers, Gronsveld
  • Uitvoerende partij: Schakel & Schrale Maastricht, Maastricht.