‘Onze wereld vraagt om modulair bouwen’

4 september 2017 14:56 - BAM Modulair bv

Minder componenten met meer functionaliteit

Om het misverstand meteen maar uit de weg te helpen: modulair ontwikkelen en bouwen van leidingsystemen is niet hetzelfde als het prefabriceren hiervan. ‘MOB gaat veel verder. Het heeft alles te maken met circulair bouwen en het voorkomen van afval’, zegt Nico Lamerichs.

Volgens de directeur van Modulair Ontwikkelen en Bouwen, een van de specialismen van BAM Bouw en Techniek, sluit MOB perfect aan op de strategie van de Groep: eerst virtueel bouwen, pas daarna feitelijk realiseren. Het product van het eerste uur van MOB – gevestigd in Veenendaal – is de zogenoemde distributiebaan. Deze bevat de leidingen voor verwarming, koeling en brandbestrijding (sprinklers). Ook de kabelgoten voor elektriciteits- en datakabels zijn onderdeel van de distributiebaan. Daarnaast zijn nieuwe concepten volop in ontwikkeling. Lamerichs: ‘In plaats van de distributiebaan voor elk project opnieuw te ontwerpen, maken wij er een generiek product van. Deze standaardisering heeft grote voordelen. Voor het ontwerp- en bouwproces, voor de calculatie en prijsvorming, maar bijvoorbeeld ook voor beheer en onderhoud. Zo is het eenvoudig om de installaties aan te passen aan de wensen van een nieuwe huurder.’

 

Engineering
Eerst virtueel bouwen

 

‘Plug en play’

De standaardisering heeft betrekking op zowel de gekozen componenten, materialen, afmetingen en diameters, alsook op de positionering in het gebouw. ‘We onderscheiden vier elementen: de distributiebaan met of zonder aftakking naar een afgifte-unit, een bochtelement met een hoek van negentig graden en een T-element met een splitsing naar de zijkant. Met behulp van een configurator klikt de BIM-engineer het juiste element aan en plaatst dit in het 3D-model. Het is plug en play.’

 

Kennis delen

‘Modulariteit lukt alleen als het branchebreed wordt opgepakt. Reden waarom we hierover in overleg zijn met adviesbureaus. Uiteraard delen we onze kennis ook binnen de Groep. Zo ontvingen we onlangs een delegatie van de kennisgroep ziekenhuizen, met daarin collega’s van Nederlandse, Britse, Ierse en Duitse werkmaatschappijen.’

Nico Lamerichs en Pieter Hoogendoorn  
Nico Lamerichs (rechts) samen met Pieter Hoogendoorn, Marketing & Business Developer, onder een module in de demoruimte (foto links)

 

Het systeem is succesvol toegepast bij de bouw van Zaans Medisch Centrum en Rijnstraat 8 in Den Haag. En momenteel gebeurt dit bij WTC in Utrecht en project Aa en Maas in Den Bosch. Tevens is MOB in gesprek met andere bouwbedrijven.

 


Montagewerkzaamheden van de distributiebaan voor WTC Utrecht

 

Kleine stap

Van modulair naar circulair bouwen is maar een kleine stap. Lamerichs: ‘Is een gebouw aan het eind van zijn levensduur, dan kunnen de modules van de distributiebanen eenvoudig worden uitgenomen en opnieuw worden gebruikt in een ander project. Vandaar ook onze slogan: ‘Today’s modularity is tomorrow’s circularity’.