Opening van eerste aardbevingsveilige basisscholen in Bedum

Donderdag 22 februari zijn de eerste aardbevingsveilige basisscholen van Bedum op officiële wijze geopend door Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De twee basisscholen waar het om gaat, GBS de Horizon en de Sint Walfridusschool, zijn al eerder door de leerlingen in gebruik genomen. BAM Bouw en Techniek is betrokken geweest bij de engineering en de realisatie van de gebouwen.

De twee basisscholen zijn pioniers in het bevingsgebied; zij gelden als pilot binnen het project om in de gemeente Bedum alle basisscholen aardbevingsveilig te maken. Meerdere scholen worden gerenoveerd en versterkt en zelfs een aantal scholen worden geheel nieuw gebouwd.

Seismische kennis
De Horizon is de eerste school die naar aanleiding van dit project gesloopt en opnieuw gerealiseerd is. Het oude pand voldeed niet aan de eisen die gesteld worden binnen de richtlijnen voor bevingsveilig bouwen en zou versterkt moeten worden. Na zorgvuldige overwegingen bleek nieuwbouw de best passende oplossing te zijn. BAM heeft hierbij gefungeerd als hoofdconstructeur en is verantwoordelijk geweest voor zowel de engineering als de realisatie van de nieuwe school. Samen met BAM Advies & Engineering is het ontwerp gemaakt en de constructie opgezet, rekening houdend met de aardbevingen in Groningen. Klimaatgroep Holland heeft de klimaattechniek van de Horizon verzorgd.

BAM heeft zijn specifieke seismische kennis toegepast in het ontwerp. Zo bestaat het gebouw voornamelijk uit een staalconstructie met speciale stabiliteitselementen. Deze elementen nemen tijdens een beving de energie op en vervormen mee met de trilling.

Duurzame installaties
Bij de Sint Walfridusschool is BAM enkel betrokken geweest bij het verzorgen van de technische installaties, Plegt-Vos is verantwoordelijk geweest voor de realisatie. Het aardbevingsplan is opgesteld door VIIA Groningen, in opdracht van Centrum Veilig Wonen.

Voor zowel de Sint Walfridusschool als GBS de Horizon geldt dat BAM geheel nieuwe technische installaties aangebracht heeft waarbij specifiek aandacht is geweest voor duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn toepassingen als ledverlichting voorzien van aanwezigheidsdetectie, warmteterugwinning en energiezuinige ventilatoren in de luchtbehandelingssystemen. Daarnaast is in het ontwerp rekening gehouden met de toets voor Frisse Scholen.

Alle basisscholen veilig
De basisschoolkinderen hebben vanaf januari 2018 al weer les kunnen krijgen in de nieuwe veilig gemaakte schoolgebouwen.  De nieuwe opzet zorgt ervoor dat de leerlingen en het personeel nu ruim voldoende tijd hebben om ongedeerd uit de gebouwen te komen in geval van ernstige beving. En dat geeft een veilig gevoel!