Stadion als Smart Playground

10 april 2018 13:14 - BAM Bouw en Techniek - Regio Midden

Koninklijke BAM Groep is founder en innovation partner van de Amsterdam ArenA. Gezamenlijk zetten BAM en de ArenA hun innovatieve krachten in om ‘the world’s leading smart playground’ te realiseren.

 

Alle founder- en partnerships die de Amsterdam ArenA aangaat, leiden tot samenwerkingen die elkaar versterken. Goed voorbeeld hiervan is de samen-werking met Koninklijke BAM Groep. Als founder was BAM vanaf het eerste uur bij de bouw van het stadion betrokken en sindsdien is het bouwbedrijf ook verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het onderhoud van het stadion. Bovendien levert het BAM-team bij elke wedstrijd en elk evenement facilitaire ondersteuning, zodat alles zonder storingen verloopt. Maar wat dit partnership vooral typeert, is de innovatieve instelling van BAM die zo goed past bij de ArenA, aldus contractmanager Alletta Schreuder van de Amsterdam ArenA. ‘Daarom is BAM ook strategisch partner van Amsterdam Innovation Arena en is het de gedeelde ambitie om van het stadion the world’s leading playground te maken.’ Om ervoor te zorgen dat de afgesproken doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald, hebben BAM en de Amsterdam ArenA een gezamenlijk groeitraject afgesproken.

BAM heeft de ambitie projecten volledig virtueel te ontwerpen en te bouwen, alvorens die fysiek te realiseren.

DIGITALISERING
De beleidsstrategie van BAM luidt ‘Building the present, creating the future’. Ingevolge die strategie zet BAM vooral in op innovatie en digitalisering. Jaap Hazeleger, directeur BAM Bouw en Techniek, legt uit: ‘BAM heeft de ambitie projecten volledig virtueel te ontwerpen en te bouwen, alvorens die fysiek te realiseren. Gebouwen en infrastructuur worden steeds meer een complex systeem van sensoren en technologie, met als doel de bouwwerken duurzamer, efficiënter en comfortabeler te maken. Digitalisering gaat het bouwproces ingrijpend veranderen. In de Amsterdam ArenA gaan wij de nieuwste technologieën toepassen, zoals digitaal ontwerpen, modulair ontwikkelen en bouwen en toekomstig onderhoud voorspellen met sensoren en big data.’Zo is er begonnen met de aanleg van een nieuw gebouwmanagementsysteem. Met behulp van sensoren verzamelt dit systeem data van de aangesloten apparatuur. Op basis van data-analyse worden storingen vroegtijdig gedetecteerd, zodat onderhoud kan plaatsvinden voordat overlast ontstaat. De systemen van BAM en partner Honeywell maken de Amsterdam ArenA tot een voorbeeld op het gebied van data driven operation: preventief, protocollair onderhoud wordt vervangen door voorspelbaar, datagestuurd onderhoud. Met dit systeem wil BAM kostenreductie realiseren voor het energieverbruik, het onderhoud en het facility management van het stadion.

Het stadion zal zich ontwikkelen tot een kleine stad met een breed scala aan faciliteiten

SLIMMER STADION
Het stadion bestaat 22 jaar, dus zijn inmiddels verschillende installaties aan vervanging toe. Dat gebeurt niet routinematig, maar elke keer opnieuw wordt onderzocht op welke wijze slimmere, innovatieve technieken kunnen worden ingezet. Projectleider Martijn Bankert: ‘Nu loopt er bijvoorbeeld een project om het regelsysteem voor klimaatbeheersing in het stadion te verbeteren en te verduurzamen. Regelmatig voeren we overleg met Amsterdam Innovation Arena, waarin we informatie met elkaar delen, zodat we samen een steeds slimmer stadion realiseren.’ Uiteindelijk wil de Amsterdam ArenA the world’s leading smart playground worden. Het stadion zal zich ontwikkelen tot een kleine stad met een breed scala aan faciliteiten. BAM zal de Amsterdam ArenA hierin ondersteunen door het stadion te voorzien van smart building technology. Deze technologie is meer dan een gebouwbeheersysteem alleen. Door systemen met elkaar te verbinden krijg je grote datasets die het voorspellend vermogen vergroten. Dat leidt niet alleen tot kostenreductie, maar zo kan er ook actief ingespeeld worden op de voorkeuren van gebruikers van de Amsterdam ArenA.

Bron: My Arena | april 2018