Behoedzame operatie bij Trippenhuis

Het Trippenhuis in Amsterdam biedt al eeuwen onderdak aan de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Schakel & Schrale en BAM Bouw en Techniek voorzien het pand aan  de Kloveniersburgwal van een nieuwe entree, zonder het stadspaleis ook maar met één vinger aan te raken. Nou ja, bij wijze van spreken dan.

Het monumentale gebouw werd in de jaren 1660-1662 voor de gebroeders Trip, rijk geworden met de wapenhandel, opgetrokken naar een ontwerp van Justus Vingboons. Achter de voorname gevel gingen twee woonhuizen schuil met een gemeenschappelijk kantoor. Naderhand kwam het gebouw in handen van het Rijk en werd hier de voorloper van het KNAW ondergebracht. Ook het Rijksmuseum was, met De Nachtwacht, enige tijd in het Trippenhuis gevestigd. 

Optimale inschrijving

'Voor extra kantoor- en ontvangstruimten werd in de jaren zestig van de vorige eeuw pal naast het Trippenhuis nieuwbouw gerealiseerd. Het is dit gedeelte dat wij nu verbouwen’, vertelt Robert Snoeck, projectleider van Schakel & Schrale. Al vóór de inschrijvingsfase klopt de restauratiespecialist aan bij de collega’s van BAM Bouw en Techniek. ‘Dankzij gedegen samenwerking zijn we tot een optimale inschrijving gekomen, gestoeld op praktische kennis van beide partijen. Ons plan van aanpak blonk uit door een
gedetailleerde planning en een goede risico-analyse.’

BIM light

Naar een ontwerp van Winhov Architecten realiseert de BAMcombinatie een nieuwe entree met ontvangstruimten. Tevens wordt het auditorium, dat zich achter het Trippenhuis bevindt, vernieuwd. Hoogwaardige materialen, zoals brons, voeren de boventoon. Snoeck: ‘De nieuwe entree vereist een ingrijpende verbouwing. Zware betonnen kolommen en vloeren zijn – na het aanbrengen van tijdelijke ondersteuningen – vervangen door een nieuwe staalconstructie. Deze is in 3D uitgewerkt, noem het BIM light.’

Kennisoverdracht

‘Bij dit project speelt de logistiek een centrale rol. Materialen worden met een mobiele kraan over het gebouw getild. De stremming van het verkeer op de Kloveniersburgwal mag echter nooit langer dan vier uur duren. De staalbouwers moeten vooral gebruikmaken van lieren om balken en kolommen op hun plaats te krijgen.’ Niet alleen tijdens de inschrijving, ook gedurende de uitvoering weten Schakel & Schrale en BAM Bouw en Techniek elkaar te versterken. ‘We hebben hier een goede mix van ervaren krachten en jonge talenten, zodat kennis wordt overgedragen naar de volgende generatie.’‘We leren van elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om de toepassing van lean plannen en KERS. Dit staat voor KAM Elektronisch Registratie Systeem en is een hulpmiddel om (veiligheids)processen te borgen en te verbeteren. Op een tablet of online biedt KERS uitkomst bij toolbox-bijeenkomsten en bouwplaatsinspecties.’

‘Schade voorkomen’

Natuurlijk heeft BAM oog voor de omgeving. Trillingen, stof en luchtvochtigheid worden continu gemeten om overlast en schade aan het kwetsbare Trippenhuis te voorkomen. Overigens laat BAM het monument niet volledig links liggen. Snoeck: ‘In het kader van planmatig onderhoud zal gevelherstel worden uitgevoerd. Ook installatietechnisch zijn ingrepen nodig. Met houten vloeren en plafonds uit de zeventiende eeuw moet dat zeer behoedzaam gebeuren. Daar zet je niet zomaar de cirkelzaag in!’