Gebouwfocus op 'WEL(L)zijn' en gezondheid

26 juni 2018 00:00

Duurzame gebouwen gaan verder dan energiebesparing en lagere milieubelasting. Het besef groeit dat aandacht voor welzijn en gezondheid veel meer waarde toevoegt. De gebruiker voorop dus. BAM is baanbreker in Nederland en heeft met het WTC in Utrecht het eerste Nederlandse WELL-gebouw gerealiseerd.

De internationale WELL Buildingstandaard is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Wetenschappelijke onderzoeken en normeringen zijn na een Clinton Initiative gebundeld en ondergebracht bij het onafhankelijke International WELL Building Institute. Ook in Nederland is het gedachtegoed geland. AM is founding partner van het Blue Building Institute (BBI) dat de Amerikaanse richtlijnen helpt vertalen naar nationale en liefst Europese normen en richtlijnen. Francesco Franchimon, directeur BAM Energy Systems, is in zijn hoedanigheid als BBI-kennisdirecteur, een belangrijke aanjager. Ook in de praktijk is BAM voorloper. AM biedt alle gebouwen inmiddels op WELL-niveau aan.

Opbrengst

‘In een vroeg stadium zijn gezondheid en welzijn goed in het ontwerp mee te nemen, zonder grote kostentoename’, benadrukt Nils Bonder, directeur Consult bij AM RED. ‘En de opbrengst is groot: het aantrekken, behouden en vitaal houden van (schaarse) vakmensen lukt beter in een WELL-gebouw. Bovendien stijgen de prestaties en daalt het ziekteverzuim, wat een groot positief effect heeft op de personeelskosten. AM RED is zich hiervan bewust, het is belangrijk dat een onafhankelijk instituut objectieve bevestiging geeft.’

Ontwikkelingen

BAM-bedrijven benutten elkaars WELL-kennis voor het WTC-gebouw in Utrecht en andere projecten. Passend bij het AM-concept ontwerpt BAM Energy Systems de energievoorziening vanuit energiebesparing, een hoge milieubijdrage én een gezond werk- en leefklimaat. BAM Advies & Engineering bewaakt de processtappen om met ontwerp en uitvoering te voldoen aan de internationale gebouwstandaard. Andere disciplines zullen volgen. ‘Van gebouwniveau ontwikkelen we naar ruimteniveau en zelfs werkplekniveau’, aldus Paul Roelofsen, senior consultant Binnenmilieu bij BAM Energy Systems en Research Fellow aan de TU Delft. ‘Onderzoeken lopen naar bijvoorbeeld perceptie, biodynamische verlichting en emotieherkenning. Technische en financiële keuzes veranderen in fysiologische, sociale en psychologische beslissingen die de organisatie en de mens veel opleveren. De ontwikkelingen gaan hard.’

Kruisbestuiving

Paul Roelofsen heeft, net als Martin de Graaf (duurzaamheidsadviseur bij BAM Advies & Engineering), als een van de weinige Nederlanders de WELL AP-accreditering verworven die hun expertise bevestigt. ‘WELL is een aanvulling op de BREEAM-duurzaamheidsrichtlijnen en gaat veel verder met gezondheid’, aldus De Graaf. ‘Amerikaanse beoordelaars meten ter plekke de prestaties van het gebouw voordat ze het certificaat toekennen. Dit bevestigt de waarde van de WELL-standaard. Paul heeft een kennisrol in het BBI. Onze ervaringen met het WTCproject nam hij in de Nederlandse vertaling mee. Met deze belangrijke kruisbestuiving heeft BAM de richting bepaald voor de Nederlandse markt.’