BAM breidt Aletta Jacobshal van Rijksuniversiteit Groningen uit

BAM breidt Aletta Jacobshal van Rijksuniversiteit Groningen uit

Groningen, 26 juli 2018 - Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd om de Aletta Jacobshal op Zernike Campus in Groningen uit te breiden. De uitbreiding naar een ontwerp van Onix NL levert ongeveer 5.400 m² extra bruto vloeroppervlak op. Hiermee wordt het tekort aan tentamencapaciteit van de RUG opgelost. Gelijktijdig laat RUG de bestaande tentamenhal verduurzamen met zonnepanelen. BAM is geselecteerd om het plan van aanpak voor de uitvoering en de mate van overlastbeperking. De Aletta Jacobshal blijft namelijk in gebruik tijdens de werkzaamheden die eind 2018 starten.

Voor het groeiende aantal bezoekers wordt de Aletta Jacobshal uitgebreid met meer college- en tentamenruimten en extra wachtruimte. Er komen twee nieuwe collegezalen met 200 en 450 zitplaatsen en in de nieuwe tentamenruimte worden 590 (digitale) toetsplekken gerealiseerd. Met de extra wachtruimte wordt de huidige entree ontlast. Tot slot wordt de fietsenstalling aangepast van 1.060 naar ongeveer 1.550 plaatsen.

BAM realiseert naast de uitbreiding ook een energiebesparing en klimaatverbetering voor het gebouw. Voor duurzaam verwarmen en koelen wordt de Aletta Jabobshal aangesloten op de bestaande warmte-koudeopslag-installatie die aanwezig is op de Zernike Campus. En er worden meer dan 500 zonnepanelen op het dak van de tentamenhal geplaatst.

De bouw start eind 2018 en het gebouw zal in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd worden. De tentamens blijven plaatsvinden gedurende de werkzaamheden. BAM beperkt overlast voor studenten door een alternatieve aanrijroute naar de bouwplaats en de bouwplaats zo te situeren dat er geen parkeerruimte verloren gaat rondom de tentamenhal.