Veilig werken in de bouw is de verantwoordelijkheid van alle partners in de keten.

2 juli 2018 16:02 - BAM Advies & Engineering

Woensdagmiddag 27 juni jl. werd bij Movares officieel het kennisportaal constructieve veiligheid gelanceerd door Bart Dunsbergen van het ministerie van BZK en Margreet Schotman voorzitter van VBTN. Het portaal is een initiatief van een groot aantal partners in de branche waaronder BAM, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Royal Haskoning, Movares, Schiphol, branchevereniging TIS, IV groep en Rijkswaterstaat. Op deze centrale plek is nu alle kennis en informatie over constructieve veiligheid voor iedereen toegankelijk.

Zestien organisaties hebben in de loop van 2017 het initiatief genomen de bestaande kennis op het gebied van constructieve veiligheid voor alle betrokkenen eenvoudig, snel en eigentijds te ontsluiten. In 2008 is het Compendium Constructieve Veiligheid uitgebracht. Hoewel ontwerpen op zich niet wezenlijk veranderd is, hebben er sinds die tijd toch ontwikkelingen plaatsgevonden die een up-date rechtvaardigen. Belangrijkste ontwikkeling is de voortgaande digitalisering van de maatschappij en de bouw in het bijzonder. 

 

 

Maar ook moest er aansluiting gevonden worden met de implementatie van b.v. de Veiligheidsladder. Ook de wijze waarop de kennis wordt ontsloten diende meer eigentijdser en interactief plaats te vinden. Vandaar dat nu via de website Kennisportaal Constructieve Veiligheid de kennis voor iedereen beschikbaar komt. Op het Kennisportaal Constructieve Veiligheid worden alle aspecten om tot een veilige constructie te komen met elkaar in verband gebracht; van organisatie van het proces tot cultuur en gedrag van bedrijven en personen en vakbekwaamheid. Kern van de aanpak vormen daarbij de borgingsacties, die per fase en per functie van het bouwproces zijn uitgewerkt; van initiatief tot de gebruiksfase.