Veiligheid: óók een zaak van opdrachtgevers!

9 januari 2019 17:12

Dat kan niet beter', dacht ik, toen Heleen Aarts (ceo Amvest) mij vroeg het stokje van deze wisselcolumn over te nemen. Dichterbij een grote groep opdrachtgevers kan ik nauwelijks komen. Want ik wil het graag met u over veiligheid hebben. En veiligheid is een belangrijk én delicaat onderwerp als je bij een bouwbedrijf werkt. Toch wil ik dit onderwerp aansnijden. Omdat het om mensen gaat. En juist omdat u, als belangrijke schakel in de verdere professionalisering van veiligheid voor onze mensen, nog teveel wegkijkt.

En wat ik wil bereiken door dit precaire onderwerp tóch op tafel te leggen? Op dit moment ontbreek een gemeenschappelijk concept en discours voor wat betreft veiligheid. Dat is mijn eerste doel. Bijdragen aan evenwichtiger verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is mijn tweede doel. Want als me iets duidelijk is geworden van de discussies over majeure veiligheidswaagstukken, dan is het wel de

diversiteit van perspectieven. Vaak ingegeven door evenzoveel verschillende (financiële) belangen. En dat is nu juist waar ik op aansla. De tijd van verschuilen en veilig kunnen wegkijken is voor iedereen in de bouwketen nu wel voorbij.

Bent u wel eens op een bouwplaats geweest? Hebt u wel eens aan den lijve ervaren wat het betekent voor een willekeurige metselaar of timmerman om te voldoen aan alle veiligheidsregels? Ik kan het u als opdrachtgever aanbevelen om u daar eens letterlijk in te verplaatsen. Veiligheid garanderen is namelijk niet zo simpel als het vanachter uw bureau lijkt.

Dan zie je dat het niet meevalt om tijdens een verzengend hete zomer de hele dag op je buik te moeten liggen om aluminium dakgoten te lassen en het zweet vanonder je verplichte helm van je hoofd te voelen gutsen. Dat is een precisiewerkje waarbij je naast een helm ook handschoenen én een grote veiligheidsbril moet dragen.

En net zoals de oorzaak van een ongeluk in de bouw vaak door een reeks van oorzaken wordt bepaald, ligt ook de verbetering van de huidige situatie in handen van meerdere partijen. Veiligheid moeten we daarom samen serieus nemen. Vanaf de eerste pennenstreek tot ver in de exploitatiefase. Het is onze verantwoordelijkheid als bouwer om de wetgeving nauwkeurig te implementeren, ervoor te zorgen dat elke bouwplaatsmedewerker beschik over de goede spullen én een verandering van houding en gedrag te bewerkstelligen. Voor ú ligt er een verantwoordelijkheid bij het verstrekken van de opdracht en het ontwerp, de planning en de budgetten.

De kosten, daar ga ik graag dieper op in. De kosten voor veiligheid worden door u ALTIJD ter discussie gesteld. En u, beste opdrachtgever, vindt dat heel normaal. Maar sinds ik dichter bij de werkelijkheid op de bouwplaats ben gaan staan, vind ik dat een volstrekt ongewenste gang van zaken. Elke zichzelf respecterende opdrachtgever zou zich tweemaal moeten bedenken wanneer hij of zij de bouwer dwingt te bezuinigen op veiligheid of het onderdeel maakt van de concurrentie. Want zodra je dat doet, speel je eigenlijk met een mensenleven.

Ik wil u graag een suggestie aan de hand doen die bijdraagt aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat u bij de aanbesteding van een project het onderwerp veiligheid UIT de beoordeling haalt, stel de hoogst denkbare eisen aan het veiligheidsplan en aan de uitvoering van dat plan. En plaats net als wij veiligheid boven planning en budget!

Ellen Masselink, directeur Business Developers BAM Bouw en Techniek, ellen.masselink@bam.com

 

Deze column is verschenen in PROPERTYNL MAGAZINE, nr.12 - 21 december 2018. Ellen geeft de column door aan Josine van Gulik, partner-bestuurder bij lnbo.