Amsterdam opent Depot Amsterdam Noord

Amsterdam opent Depot Amsterdam Noord

Op 21 november 2019 opent burgemeester Halsema het nieuwe archiefdepot van Amsterdam. De volledig energieneutrale archiefbewaarplaats in Amsterdam Noord vormt een uitbreiding van de depotruimtes van het Stadsarchief Amsterdam in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. Daar blijft het publiek welkom voor onderzoek, tentoonstellingen, evenementen en cursussen. De nieuwe bewaarplaats is getekend door architectenbureau cepezed en ontwikkeld, gebouwd en in onderhoud bij BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest. Het biedt met een vloeroppervlakte van 2665 vierkante meter ruimte aan 45 strekkende kilometer aan archief.

In aansluiting op de ambities van de gemeente Amsterdam hebben architectenbureau cepezed uit Delft en bouwer BAM Bouw en Techniek duurzaamheid als uitgangspunt genomen bij het ontwerp en de bouw van het depot. Materiaalgebruik is geminimaliseerd en het beheer en onderhoud zijn uiterst efficiënt. De archief­bewaarplaats is energieneutraal, het gebouw zal jaarlijks minimaal evenveel energie opwekken als verbruiken, onder meer door de toepassing van zonnepanelen en warmtewisselaars.

In het nieuwe depot zijn alle archieven van Amsterdam van na 1811 opgeslagen, waaronder het bevolkings­register. Met de bouw is een aantal zaken geoptimaliseerd. Zo leidt de gelijksoortigheid van de opgeslagen archieven tot een efficiënte inrichting. Dankzij een truckdock kan het laden en lossen binnen plaatsvinden, veilig en beschermd tegen de elementen. Met het inrichten van het depot is bovendien een nieuwe wijze van het registreren van vindplaatsen geïntroduceerd. Barcodes maken het mogelijk om snel en foutloos de archiefdozen, en daarmee hun inhoud, aan hun nieuwe vindplaats te koppelen.