Buren maken Amsterdams studentencomplex aardgasvrij

Buren maken Amsterdams studentencomplex aardgasvrij

Studentenhuisvester DUWO gaat het grote Amsterdamse studentencomplex Science Park I op een bijzondere manier aardgasvrij maken: dankzij de buren!

Woensdag 13 november jl. ondertekenden complexeigenaren DUWO en Rochdale een overeenkomst met BAM Bouw en Techniek – Regio Noordwest voor het aardgasvrij maken van 721 woningen. Daarmee komt het totale aantal aardgasvrije studentenwoningen in het Science Park op 1.300.

“Klimaatverandering vraagt om systemen en toepassingen die de CO2-uitstoot tot een minimum terugbrengen. We willen veilige, rendabele, leefbare en duurzame gebouwen ontwikkelen. Alles wat je vandaag besluit, moet hieraan bijdragen. En alles wat wij realiseren moet toekomstbestendig zijn en blijven.  Daarom vraagt elke huisvestingsvraag – hoe klein of groot ook – om een integrale benadering. Zo ook de studentenwoningen van DUWO en Rochdale. We werken bij BAM Bouw en Techniek – Regio Noordwest samen met onze opdrachtgever en specialisten van o.a. BAM Advies & Engineering om deze 721 woningen aardgasvrij te maken.” 

                                                                                                    Eric Gijsbertsen, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek.

Hoe werkt het?

Hoe gaat het in zijn werk? Het naastgelegen nieuwere studentencomplex Science Park II krijgt al sinds de oplevering in 2013 verwarming en warm water uit een warmte-koudeopslagsysteem (WKO). Een systeem dat wordt gedeeld met het nabijgelegen onderzoeksinstituut en datacenter Nikhef (Nationaal instituut voor subatomaire fysica én onderdak van een van de grootste internetknooppunten ter wereld). Het Nikhef stopt de warmte van al haar IT apparatuur in een bodembron, DUWO haalt de opgeslagen warmte er in de wintermaanden weer uit om Science Park II te verwarmen. Het in de bron aanwezige koude water wordt door Nikhef gebruikt voor koeling van de apparatuur.

De bodembron heeft echter een overschot aan warmtecapaciteit. Door óók Science Park I op de WKO van de buren aan te sluiten kan eenvoudig worden voorzien in de warmtevraag van het complex. Door de nieuwe koppeling ontstaat een goed evenwicht tussen warmte en koude in de bodembron.

Gemeente helpt mee

Voor DUWO en mede-eigenaar van het complex woningcorporatie Rochdale gaat het om een dubbele kans: het hele complex kan, met behulp van een mooie subsidieregeling, in één keer aardgasvrij worden germaakt. Het studentencomplex komt in aanmerking voor de subsidie die de gemeente Amsterdam verleent om woningen aardgasvrij te maken. De overgang naar aardgasvrij van de 721 woningen van Science Park I zorgt jaarlijks een reductie van 195.000 ton CO2-uitstoot in Amsterdam realiseren. Financieel levert het jaarlijks een mooie besparing op enkele duizenden euro’s, een bedrag wat mogelijk nog oploopt, omdat gas alleen maar duurder wordt en elektra goedkoper.

Start in november

De werkzaamheden voor de aansluiting beginnen in november 2019. In oktober 2020 moet het hele complex daadwerkelijk van het gas af zijn. BAM voert het werk uit met minimale overlast voor de bewoners.

Verduurzaming

DUWO is overigens ook op ruimere schaal bezig om (bestaand) bezit te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Nieuwbouw wordt doorgaans gasvrij opgeleverd en bestaande complexen worden tijdens groot onderhoud flink verduurzaamd (bijv. aardgasvrij, gasvrij-ready, goede isolatie, zonnepanelen, eventuele aansluiting op duurzame warmtebronnen). Ook organiseert DUWO al acht jaar lang de jaarlijkse Student Energy Race, een wedstrijd voor studentenhuizen in wie de meeste energie weet te besparen. De nieuwste editie is deze maand begonnen.

Op de foto v.l.n.r. Barend Kuenen, lid raad van bestuur DUWO, Eric Gijsbertsen, regiodirecteur BAM Bouw en Techniek en Brigitte de Maar, lid raad van bestuur Rochdale.