Woonveste, BAM Wonen en BAM FM tekenen overeenkomst voor 50 jaar onderhoud van 64 nul-op-de-meterwoningen

15 maart 2019 09:55 - BAM FM

Eindhoven, 15 maart 2019. Eric van den Einden, directeur-bestuurder van Woonveste, Frans Fonteijn, directeur zuid bij BAM Wonen en Frank Jansen, Manager Commercie & Projecten van BAM FM hebben een overeenkomst getekend voor het onderhoud van 64 nul-op-de-meter(NOM)woningen die worden gerealiseerd in twee projecten in Vlijmen en Helvoirt. BAM Wonen levert deze twee projecten dit jaar op in opdracht van Woonveste. Na oplevering neemt BAM FM het onderhoud voor de NOM-woningen de komende 50 jaar voor haar rekening.

In Helvoirt heeft BAM Wonen in opdracht van Woonveste eerder dit jaar veertien grondgebonden NOM-woningen opgeleverd. Een warmtepomp die gebruik maakt van de warmte uit de grond gaat de woningen verwarmen, koelen en voorzien van warm tapwater. De woningen worden geventileerd door een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. De benodigde elektriciteit voor de installaties en het huishoudelijk gebruik wordt opgewekt middels PV-panelen op het dak. De woningen wekken voldoende energie op om te voorzien in verwarming, warm water en elektriciteit en zijn daarom ook niet aangesloten op het gas.

BAM Wonen realiseert momenteel ook vijftig NOM-appartementen in opdracht van Woonveste op de voormalige kerklocatie in de wijk Vliedberg in Vlijmen. Hiervan zijn 32 appartementen bestemd voor de sociale verhuur en 18 appartementen voor Chapeau Woonkring Heusden. Het gebouw heeft drie tot vier bouwlagen en sluit qua uitstraling aan op de bestaande bouw. Ook in dit project wekken de appartementen voldoende energie op om te voorzien in verwarming, warm water en elektriciteit. De appartementen worden eind juni van dit jaar opgeleverd.

In het onderhoud dat BAM FM uitvoert, zit zowel de benodigde garantie voor de NOM-onderdelen als het bouwkundig onderhoud. BAM FM heeft veel ervaring in het onderhouden van gebouwen en is ook betrokken bij de garantie voor NOM-renovaties. Behalve het onderhouden van de NOM-onderdelen verzorgt BAM FM ook het dagelijks onderhoud van de woningen. Het is de eerste keer dat een dergelijke samenwerking tussen BAM Wonen en BAM FM wordt gerealiseerd. “Waar we in het verleden vaak bij aanbestedingen een meerjaren onderhoudsbegroting moesten opstellen, is nu voor het eerst dat het onderhoud ook daadwerkelijk aan de bouwende partij wordt uitbesteed. Dit is de manier om samen in het ontwerp tot de juiste keuzes te komen waarmee het comfort voor de bewoners wordt verhoogd en de totale kosten gedurende de gehele verhuurperiode (Total Cost of Ownership) wordt verlaagd”, aldus Frans Fonteijn.