Brandbeveiliging op Schiphol

Alexander (Alex) van Rossum werkt op Schiphol als service engineer op het gebied van brandbeveiliging en geeft sinds kort leiding aan een team van onderhoud- en storingsmonteurs. Samen met zijn team zorgt hij ervoor dat dagelijks honderdvijfenzestigduizend mensen veilig hun reis kunnen vervolgen. ‘Je moet je voorstellen, Schiphol is een Internationale luchthaven, waar enorm veel mensen zich dagelijks begeven. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt wanneer er brand uitbreekt. Je wilt die risico’s zo klein mogelijk houden. De meldingen wil je snel mogelijk detecteren en de sturingen zo goed mogelijk verrichten. Denk hierbij aan brandscheidingen die sluiten, rolpaden die stoppen, vluchtwegen die openen en ventilatie die start zodat rook gestuurd wordt. Een goed functionerend brandmeldsysteem dat alles in goede banen leidt. Daar zorgen we bij BAM voor. Dat is continu de uitdaging.’

Service Engineer Brandveiligheid

‘Als service engineer houd ik mij bezig met het onderhouden, beheren en aanpassen van brandmeldinstallaties, blusgasinstallaties en het elektrische gedeelte van de sprinklerinstallaties.
Zo test ik rookmelders, controleer ik of alles volgens de norm is gemonteerd en of overal de dekking gehaald wordt. We vervangen de oude systemen en daar waar het kan programmeren we zelf de nieuwe.

Het is heel zelfstandig taakgericht werk, waarin je zelf de verantwoordelijkheid neemt om de storingen te verhelpen of onderhoudswerkzaamheden te plegen. Belangrijk is dat je logisch en systematisch kunt nadenken en communicatief bent, richting je collega’s, maar ook naar Schiphol toe. Duidelijk kunnen uitleggen wat er gaande is. Daarnaast moet je beschikken over doorzettingsvermogen. Schiphol is continu in beweging en soms lopen de dingen anders dan gepland. Uiteraard staan we er als een team in. We zijn met acht man en er is altijd wel iemand die je een helpende hand kan bieden.’

Persoonlijke ambitie

‘Voordat ik in maart 2017 bij BAM begon was ik een service engineer bij een brandbeveiligingsbedrijf, waarbij ik veel van huis was. Ik zocht een stabiele basis en vaste tijden. Werken op Schiphol bij BAM bood mij die mogelijkheid. Daarbij heeft de luchthaven op mij persoonlijk een grote aantrekkingskracht. Dat was voor mij een grote reden om bij BAM te werken.’

‘Sinds kort ben ik afdeling leidinggevende geworden in verband met het overgaan naar het nieuwe Schiphol contract. Toen ik 2017 kwam binnenlopen had ik nooit gedacht dat ik zo snel een leidinggevend monteur zou kunnen worden. Toen ik mijn ambitie uitsprak, hebben we de mogelijkheden besproken en nu ben ik die kant aan het opgroeien. Ik denk dat er bij BAM voor iedereen wel mogelijkheden liggen om te groeien als je dat zelf ook aangeeft en er aan werkt. Het leuke aan deze rol is dat ik meer betrokken ben met de rest van het team. Daarnaast voer ik nog steeds de operationele taken uit. Zo blijf ik gevoel houden met de dagelijkse gang van zaken. Het coördineren spreekt mij aan, ik hoop dat ik mijn leidinggevende rol in dit project een vervolg kan geven. Dat is wel waar mijn ambitie ligt, ik vind dit wel heel mooi om te doen.’

De nieuwe uitdaging

‘Het huidige brandbeveiligingssysteem is gekoppeld aan een data netwerk die de meldkamer digitaal kan uitlezen. Zodoende kunnen ze ook op ruimte nauwkeurig zien waar een melding vandaan komt. Met het nieuwe contract waarin wij veel werkzaamheden zullen verrichten in Terminal 3, Schiphol Plaza en de buitenlocaties zal er brandmeld technisch een grote uitdaging liggen om alles te laten aansluiten binnen zo’n netwerk. Het project heeft binnen onze discipline veel variatie. We komen alles tegen, dat maakt het werk dynamisch.’