Universiteit Utrecht en BAM tekenen overeenkomst voor realisatie Life Sciences Cluster in David de Wiedgebouw

Universiteit Utrecht en BAM tekenen overeenkomst voor realisatie Life Sciences Cluster in David de Wiedgebouw

Persbericht Universiteit Utrecht: Op dinsdag 4 juni tekenden Universiteit Utrecht en bouwbedrijf BAM de aannemingsovereenkomst om het Life Sciences Cluster in het David de Wiedgebouw te realiseren. Het gebouw wordt uitgebreid met het ‘EM-square’; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige electronenmicroscopen. Het programma gaat verder uit van de volgende primaire duurzaamheidsdoelstellingen: het aansluiten van het gebouw op warmte- en koudeopslag (WKO) en het verduurzamen van de laboratoria.

 

v.l.n.r.: Luuk Bouman (BAM), Diederik Biesboer (Cratos Consulting BV / UU), Martijn van der Knaap (BAM), Eric Moleman (BAM), René den Houting (UU), Fiona van ’t Hullenaar (UU), Mark van der Horst (BAM), Peter Blok (UU) en Leo Schepers (UU).

UU Onderzoek in de internationale top

Het David de Wiedgebouw wordt dé high-end voorziening waar een deel van het UU onderzoek samenkomt: het Electronen Microscopie centrum (EM) als voorziening voor de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het UMCU. Decaan Faculteit Bètawetenschappen, Isabel Arends, is blij met de ontwikkeling. Door dit programma ontstaat er een onderzoeksplek van topniveau.

De faciliteit voor Elektronenmicroscopie maakt het mogelijk om het onderzoek in de strategische thema’s Life Sciences en Sustainability verder in de internationale top te brengen én te houden.
Bijdrage aan duurzaamheidsambitie

De aansluiting op de WKO en het terugdringen van het energiegebruik dragen bij aan de vastgestelde ambitie van de universiteit de CO2 uitstoot te verminderen en CO2 neutraal te zijn in 2030. Het project sluit nauw aan bij het Strategisch Plan van de universiteit. Directeur van Directie Vastgoed & Campus, Fiona van ’t Hullenaar: “Ik ben trots dat we deze innovatieve en technisch hoogwaardige faciliteit ontwikkelen in ons Utrecht Science Park en tegelijkertijd onze duurzaamheidsambities verder kunnen realiseren. We hebben met BAM een partner gevonden waarmee we alle doelstellingen kunnen bereiken.” Ook directeur Eric Moleman van BAM kijkt uit naar de samenwerking: “Dit is voor ons een mooie opdracht. Wij hebben veel expertise en kunde in huis om dit project tot een succes te maken.”


Oplevering 2020

Het ontwerp van het originele gebouw is van Architectuurstudio Herman Hertzberger (AHH). Het ontwerp van de aanpassingen is van een ontwerpteam onder leiding van Ector Hoogstad Architecten. De komende periode wordt de uitvoering verder voorbereid en zullen betrokken partijen worden geïnformeerd. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in de zomer starten en dat het project eind 2020 wordt opgeleverd.  

Isabel Arends decaan faculteit Bètawetenschappen

 Isabel Arends, Decaan Faculteit Bètawetenschappen