9 juli 2019

Schakel & Schrale restaureert Genieloods van Fort bij de Liebrug in Haarlemmerliede

Schakel & Schrale restaureert Genieloods van Fort bij de Liebrug in Haarlemmerliede

Amsterdam, 9 juli 2019 - Schakel & Schrale, de restauratiespecialist van BAM, start in opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude met de restauratie van de Genieloods in Haarlemmerliede. De Genieloods hoort bij Fort bij de Liebrug dat deel uitmaakt van de historische verdedigingslinie Stelling van Amsterdam. Schakel & Schrale begint nog deze maand met de werkzaamheden die zowel de bouwkundige staat van de Genieloods als het comfort voor de huidige gebruikers verbeteren.

Behoud cultuurhistorie

Het Fort bij de Liebrug, inclusief Genieloods, wordt gezamenlijk beheerd door Recreatieschap Spaarnwoude en Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam verhuurt het fort aan verschillende ondernemingen en werkt met hen samen aan een bredere openstelling van het fort voor het publiek. Recreatieschap Spaarnwoude laat de Genieloods en Fort bij de Liebrug restaureren om de cultuurhistorisch bijzondere locatie te behouden.

De restauratie van de loods is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland. De Stelling van Amsterdam is één van de UNESCO werelderfgoederen in ons land. De provincie Noord-Holland is ‘site-holder’ en coördineert het beheer en gebruik van de stelling. De provincie stimuleert de economische ontwikkeling van forten en andere onderdelen.  

 

Oplevering

De werkzaamheden aan de Genieloods bestaan onder meer uit het aanbrengen van dakisolatie, voegwerkherstel, herstel en vervangen van houten onderdelen zoals deuren, ramen en kozijnen en het uitvoeren van het totale schilderwerk. Schakel & Schrale verricht het groot onderhoud in samenwerking met Bouwadvies Groot Holland. De oplevering is medio oktober 2019.