(Brand)veiligheid boven alles!

4 september 2019 13:53 - BAM Bouw en Techniek - Regio Zuid

Een ongeluk zit in een klein hoekje en een kleine vlam kan in korte tijd veranderen in een verwoestend vuur. Gelukkig kunnen we in een woning een aantal brandveiligheidsmaatregelen nemen. Een grote brand houd je niet snel tegen, maar alleen al een rookmelder kan een leven redden. Veiligheid staat voorop. Daarom voert Mooiland in samenwerking met Heijmans en BAM Bouw en Techniek op zeer grote schaal een brandveiligheidsproject uit.   

Mooiland onderzocht samen met Heijmans, BAM Bouw en Techniek en hun adviseurs Inprevo en ViaVesta de brandveiligheid in wooncomplexen. De brandveiligheidsmaatregelen in een groot aantal woningen bleken een verbetering nodig te hebben. Mooiland, Heijmans en BAM begonnen daarom een omvangrijk brandveiligheidsproject, waarin al deze woningen een flinke veiligheids-upgrade kregen. Een groot deel van de gestapelde bouw van Mooiland wordt onder handen genomen: in totaal 4500 woningen.  

“Met gestapelde bouw bedoelen we appartementen, flats, etc. En dat doen we overal, in heel Nederland. Zelfs op plekken die de verkoop ingaan. Sterker nog: we hebben werkzaamheden uitgevoerd op plekken die twee dagen later werden overgedragen aan de nieuwe eigenaar”, vertelt regiobeheerder Arjen Wildeboer. “Mooiland heeft een zorgplicht. Woningen moeten veilig zijn.”  

Per woning bekijken we wat er aan brandveiligheidsmaatregelen nodig is. We verbeteren onder andere de veiligheidssignalering in huis door het aanbrengen van gecertificeerde rookmelders. Op kozijnen, deuren, ramen, meterkast, zolder en in de keuken of het toilet worden, indien nodig, brandwerende voorzieningen aangebracht.    

“We hebben het er weleens over: wat moeten we doen als er brand uitbreekt?”, vertelt mevrouw Opsteeg uit Grave. De woning van mevrouw en meneer Opsteeg is recentelijk brandveilig gemaakt. “Ze waren niet langer dan één dag bezig. We hadden er totaal geen last van. Die mannen moeten ook gewoon hun werk kunnen doen. En daarnaast: we voelen ons nu wel een stuk geruster.”  

“We streven ernaar om alles in één dag af te ronden. Dat lukt 9 van de 10 keer ook. In een heel enkel geval moeten we een deur, kozijn of raam vervangen”, legt regiobeheerder Arjen uit. In totaal werken er meer dan 40 mensen aan het project, dat begin 2020 eindigt. Mooiland, Heijmans en BAM zijn dan anderhalf jaar bezig geweest.  

 

Over Mooiland

Als woningcorporatie bieden zij woningzoekenden en huurders een betaalbare sociale huurwoning van passende kwaliteit. We beheren 26.000 huurwoningen in 127 gemeenten en huisvesten ruim 60.000 mensen verspreid over heel Nederland. Met betaalbare, kwalitatief goede en duurzame sociale huurwoningen vooral voor mensen met een lager inkomen of met een bijzondere woonvraag. Zij geven thuis

Thuis geven als volwaardige woningcorporatie is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Ze willen meer doen dan een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geven. Ze willen ook een corporatie zijn die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders en partners. Die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig samen wonen in de wijk.