BAM verduurzaamt kantoor Enexis Netbeheer in ’s-Hertogenbosch

BAM verduurzaamt kantoor Enexis Netbeheer in ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, 17 november 2020 – In opdracht van Enexis Netbeheer is BAM Bouw en Techniek gestart met de verduurzaming en optimalisatie van het kantoor van Enexis Netbeheer aan de Reitscheweg in ’s-Hertogenbosch. Het kantoorgebouw met een totaal vloeroppervlak van 2.672 m2 voldoet na de verbouwing aan energielabel A. BAM realiseert de verbouwing integraal en neemt in bouwteamverband zowel de uitwerking van het bouwkundig als het installatietechnisch ontwerp voor haar rekening. De oplevering staat gepland voor maart 2021.

De kantoorlocaties van Enexis Netbeheer liggen verspreid over Nederland. De locatie aan de Reitscheweg is een van de regiokantoren van Enexis Netbeheer. De verbouwing richt zicht op het verduurzamen en herinrichten van het kantoorgebouw.

Energielabel A

BAM verduurzaamt het kantoorgebouw naar energielabel A. Daartoe voorziet BAM het dak van een nieuw isolatiepakket en vervangt onder meer de bestaande klimaatinstallatie en de verlichting. Gelijktijdig met de verduurzaming realiseert BAM een verbouwing op basis van een nieuw werkplekconcept.

De installatiewerkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het vervangen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en het aanbrengen van PV-panelen op een geïsoleerd dakpakket. De bouwkundige werkzaamheden zijn onder meer het vergroten van kleine gevelopeningen. Tot slot vervangt BAM het huidige interieur door een compleet inbouwpakket inclusief nieuwe vloerafwerking, binnenwanden en systeemplafonds.

Het naastgelegen logistieke servicepunt is installatietechnisch gekoppeld aan het kantoorgebouw dat BAM verbouwt. Het servicepunt blijft tijdens de kantooroptimalisatie operationeel. BAM waarborgt de continuïteit van de bedrijfsvoering en veiligheid van deze bedrijfsruimte.

Maatschappelijk verantwoord

In de transitie naar een duurzame samenleving wil Enexis Netbeheer haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is voor Enexis Netbeheer een belangrijk instrument.

BAM’s duurzaamheidsdoelen sluiten aan bij het inkoopbeleid van Enexis Netbeheer. BAM werkt aan een relatieve vermindering van eigen CO2-emissies met 50% in 2030. Daartoe zet BAM bij haar werkzaamheden voor Enexis Netbeheer elektrisch materieel in en werkt samen met regionale partijen en leveranciers. Daarnaast werkt BAM aan 100% hergebruik of recycling van bouwafval.

Bouwteam

BAM realiseert de verduurzaming in bouwteamverband samen met directievoerder draaijer+partners, installatieadviseur INNAX en interieurarchitect DZAP. De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Daarbij heeft BAM al het sloopafval gescheiden en zorgen partners voor recycling. Onder meer de glazen systeemwanden zijn zorgvuldig gedemonteerd voor hergebruik bij een ander bedrijf. BAM is gestart met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. In maart 2021 verwacht Enexis Netbeheer het kantoorgebouw weer in gebruik te nemen.

 

Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer distribueert op betaalbare en betrouwbare wijze elektriciteit naar 2,7 miljoen klanten en gas naar 2,3 miljoen klanten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Het bedrijf verzorgt de aanleg, onderhoud, ontwikkeling en beheer van haar elektriciteits- en gasnetwerk. Het geheel van onze activiteiten is georganiseerd in Enexis Groep. Met ruim 4300 medewerkers zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening en bieden we diensten aan waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten, willen wij een regierol vervullen in de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

BAM Bouw en Techniek

BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker. Integraal denken en doen begint bij ons. Professioneel en met maximale focus op de wereld van de gebruikers van onze gebouwen. We realiseren huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie, ruimte en gebruik. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst. Opdrachtgevers vragen ons niet alleen een gebouw of installatie op te leveren, maar willen dat wij het hele proces verzorgen. Als onderdeel van Koninklijke BAM Groep bieden wij een totaalaanbod, van planvorming en bouw tot langdurige exploitatie en onderhoud: we zijn een partner voor de volledige levenscyclus van een gebouw.