Bouw Eemsdelta Campus positief van start

Bouw Eemsdelta Campus positief van start

(Persbericht Stichting Voorgezet Onderwijs Eemsdelta:) Delfzijl, 2 november 2020 - De aanbesteding voor de Eemsdelta Bouw is succesvol afgerond. De bouw van de campus is gegund aan BAM Bouw en Techniek, binnen het beschikbare budget van € 35.500.000. “De bouw is aanbesteed binnen de begroting, dat betekent dat we ons nu kunnen concentreren op het realiseren van de droom”, aldus Klaas Reinders, directeur van het Projectbureau nieuwbouw Onderwijscampus. Naar verwachting opent de onderwijscampus in het schooljaar 2022-2023 haar deuren. De bouw start deze maand. 

Regionaal Hart 

De Eemsdelta Campus zal niet alleen op het gebied van hoogwaardig onderwijs een impuls voor de regio betekenen, maar ook wat betreft sport, verenigingsleven en cultuur. Op de campus is ruimte voor 1.700 leerlingen van vier scholen: de George Martens School, het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, het Theda Mansholt College en Noorderpoort. Het gebied rondom de onderwijscampus wordt ontwikkeld tot een educatief landschap: een ruimte voor onderwijs, recreatie, sport en samenwerkingsvormen tussen de scholen, verenigingen en bedrijven uit de regio. Daarmee wordt de Eemsdelta Campus een regionaal hart voor jong en oud. Op www.eemsdeltacampus.nl zijn de ontwikkelingen van dit unieke project in de Eemsdelta regio te volgen.  

Hechte samenwerking 

De succesvol verlopen aanbesteding is volgens Reinders het resultaat van hechte samenwerking tussen de opdrachtgever Stichting VO Eemsdelta en het ontwerpteam onder directie van De Unie Architecten, met positieve betrokkenheid van de gemeentes Delfzijl en Appingedam. Het ontwerpteam bestaat uit: De Unie Architecten, Felixx Landscape Architects & Planners, Technion en Alferink van Schieveen. “We hebben met zijn allen hard gewerkt aan het haalbaar maken van de ambities”, vertelt Reinders, “Dat heeft een gedetailleerd ontwerp opgeleverd dat echt van alle partijen samen is. Daarmee is voor BAM Bouw en Techniek ook helder wat er verwacht wordt tijdens de bouw en hebben ze een goed aanbod kunnen doen." 

 

Rijk aanbod van faciliteiten De Eemsdeltacampus ligt dus op koers om haar visie te verwezenlijken: een campus waarbinnen elke onderwijsvorm ruimte heeft voor de eigen identiteit en behoeftes én toegang heeft tot een uitzonderlijk rijk aanbod aan faciliteiten. “Denk aan studio’s voor film, muziek en grafische technieken, een sciencevleugel met labs, een theater, een danszaal, een multicourt, indoor sportzalen, techniekwerkplaatsen, moestuinen, pluktuinen, een sportstrand, een tiny forest en nog veel meer. Er is alle ruimte voor zelf ervaren en ontdekken, zowel binnen als buiten”. De grote hoeveelheid faciliteiten is mogelijk door de slimme gebouwopzet, de samenwerking tussen de scholen en door de combinatie met maatschappelijke sport- en cultuurfuncties. 

 

Maatschappelijke visie De gezamenlijke visie van Eemsdelta Campus is ook in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Tijdens het ontwerpen van de gebouwen en het terrein is steeds nagedacht over onderwijs, duurzaamheid, natuurinclusiviteit en integratie met de maatschappelijke behoeftes en functies. Daarbij zijn de toekomstige gebruikers intensief betrokken: er zijn door De Unie Architecten meer dan 40 workshops gehouden, waarvan de uitkomsten zijn verwerkt in het ontwerp. “De campus wordt daadwerkelijk een plek van de gemeenschap. Straks kun je hier een cursus doen in de avonduren en vang je misschien een glimp op van een repetitie van het Damster Stedelijk Harmonie Orkest”.