ABN AMRO investeert in verdere daling eigen energieverbruik

ABN AMRO investeert in verdere daling eigen energieverbruik

ABN AMRO versnelt het tempo van reductie van de eigen CO2 footprint. Voor de komende 10 jaar is er budget gereserveerd om gebouwen en systemen nog energiezuiniger te maken. Deze week tekende ABN AMRO een contract met BAM Bouw en Techniek en KlokGroep, die een belangrijke rol spelen in dit proces.

Marjolein Goense, Directeur Facility Management: “We willen de lat hoog leggen. Het doel is om in 2030 een CO2 footprint hebben die in lijn is met de ‘Parijs ambitie’ voor 2050. Dat betekent dat we als bank in 2030 een gemiddeld energieverbruik hebben van 50 kWh per m2 BVO. De ervaring die we opdoen de komende jaren, gebruiken we om met onze klanten te delen.”

Erik de Ruiter, directeur BAM Bouw en Techniek - Regio Midden: "Net als ABN AMRO willen we bij BAM de overgang naar een circulaire en duurzame maatschappij versnellen. Daarom ontwikkelen we circulaire oplossingen in huis en hebben een integrale aanpak voor elke huisvestingsvraag. We kijken uit naar het realiseren van ABN AMRO’s ambities op het gebied van energiereductie en circulariteit."

Vanuit circulair oogpunt worden technische installaties vervangen als ze aan het eind van de levensduur zijn. Vandaar de doorlooptijd van 10 jaar.  Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat er geen fossiele brandstof meer wordt gebruikt in de eigen gebouwen.

Greene concept volgens circulaire principe

Alle kantoren worden ingericht volgens het Greene concept. Panden worden zo duurzaam en circulair mogelijk verbouwd. Dat wil zeggen dat grondstoffen en materialen zo veel en zo lang mogelijk worden hergebruikt. Dat draagt bij aan een oplossing voor het probleem van de slinkende voorraad grondstoffen én het zorgt voor reductie van CO2-emissie. Afgelopen zomer werd het eerste pilot kantoor conform dit concept geopend.

 

Met deze investering daalt de CO2 uitstoot de komende 10 jaar geleidelijk met in totaal 65% ten opzichte van 2020.