Terugblik op geslaagde renovatie in Apeldoornse binnenstad

Terugblik op geslaagde renovatie in Apeldoornse binnenstad

Een harde deadline, een hieraan gekoppelde hoge werkdruk, binnenstedelijk bouwen, relatief veel tussentijdse aanpassingen door voortschrijdende inzichten en het opzetten van meerdere bouwstromen. Zie daar de mix waarmee projectmanager Murtza Akram en werkorganisator Arjo Boerman van aannemer BAM Bouw en Techniek - Regio Oost werden geconfronteerd in het grootschalige en spraakmakende renovatieproject van het stadhuis in Apeldoorn: Huis van de Stad.

Murtza Akram: "Het resultaat mag gezien worden."

“Sinds een paar weken slapen we weer wat rustiger”, grapt Akram als hij gevraagd wordt hoe hij het project in de Apeldoornse binnenstad heeft eervaren. Het was een opdracht met de nodige uitdagingen. “En een aantal verrassingen die we echt niet hadden voorzien”, vult Boerman aan. “Het heeft het nodige gevergd van onze organisatie en van onze bouwpartners. Maar het resultaat mag gezien worden.”

Integrale opdracht

Voor beide BAM-vertegenwoordigers kwam het project in beeld vlak voor de uitvoering startte. “Het projectteam dat gevormd was, heeft alles prima voorbereid. Het bestek en het technisch ontwerp waren duidelijk. Ons bedrijf tekende zowel voor het bouwkundige als de elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel. Al onze disciplines zijn aan bod gekomen. Vervolgens hebben we het uitvoeringsteam samengesteld”, vertelt Akram.

“Ook hebben we het communicatietraject opgestart met onder andere informatiebijeenkomsten voor omwonenden en ambtenaren van de gemeente. We hebben daarnaast een app in het leven geroepen waar overlast gemeld kon worden om eventuele problemen vooraf te kunnen tackelen. Een goede aanpak is gebleken. We hebben amper klachten gehad.

Zoals gebruikelijk bij binnenstedelijk bouwen hebben we een verkeersplan opgesteld. In dit geval behelsde dat onder meer het inzetten van verkeersregelaars en een tijdelijk opslagterrein iets buiten het centrum. Zo konden vrachtwagens ‘just in time’ de juiste hoeveelheden in de binnenstad afleveren.”

De eerste uitvoerende werkzaamheden betroffen de sloopactiviteiten. “Alle binnenwanden en het overgrote deel van de plafonds werden verwijderd. Ik schat in dat we een kaalslag hadden van rond de tachtig procent. Heel veel kalkzandsteen heeft het pand verlaten”, vertelt Boerman.

Samenwerking

Arjo Boerman: "Er heerste hier een sfeer van ‘met z'n allen de schouders eronder’."

Het plan voorzag in een gefaseerde aanpak. Akram: “Op de begane grond en de eerste verdieping zijn de publieksfuncties gesitueerd. Vanaf de tweede verdieping hadden we te maken met veel repeterend werk. We hebben uiteindelijk gekozen voor twee bouwstromen. De ambtenaren waren namelijk, in tegenstelling tot de prilste planvorming, tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw.

Tijdens het project hebben we vanwege aanpassingen voor de vijfde verdieping nog een derde bouwstroom toegevoegd. Dat gaf de nodige hectiek, maar we hebben samen met onze bouwpartners ons er goed doorheen geslagen. We hebben nooit een moment gedacht dat het niet zou lukken, maar ik geef wel toe dat ik nu wat rustiger slaap.”

Boerman: “Een groot compliment voor alle betrokkenen is zeer op zijn plaats. Er is hier overgewerkt en ook tijdens de bouwvakvakantie zijn er uren gemaakt. Dat heeft de band met onze partners alleen maar versterkt. Met onze vaste leveranciers en ook met nieuwe onderaannemers. Er heerste hier een sfeer van ‘met z'n allen de schouders eronder’. Wat dat betreft kunnen we content zijn met de keuzes die we hebben gemaakt. Alle partijen en de opdrachtgever hebben respectvol samengewerkt.”

Marktontwikkelingen

Gevraagd naar de markt in de sector klinkt het eensgezind ‘chaotisch’. Akram: “Dat heeft meerdere oorzaken. Opdrachtgevers anno 2020 verwachten een zeer snelle realisatietijd. Dat brengt de nodige druk met zich mee. We hebben hier in één jaar 25.000 vierkante meter gerenoveerd. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Tegenwoordig is het allang geen uitzondering meer dat er wordt gewerkt volgens het adagium ‘vandaag besteld, vandaag geleverd’.” Boerman vult aan: “ En dan te bedenken dat wanneer je glas bestelt je gemiddeld kunt uitgaan van zes weken.”

Boerman: “Niet voor niets zie je een duidelijke tendens naar steeds meer toepassing van modulaire systemen. En verder: BIM en 3D zijn al niet meer weg te denken tegenwoordig. Vrijwel alles hier is gebaseerd op scans die we gemaakt hebben. Je kunt modulair gezien nog zoveel bedenken en voorbereiden, het moet natuurlijk in de renovatie wel in het casco passen. We zijn dan ook erg tevreden over het eindresultaat.”

Akram: “Ik ben nog een aantal weken actief met de kleine opleverpuntjes die er nu eenmaal altijd zijn.” Boerman: “Ik ben alweer bezig met mijn volgende opdracht in Arnhem. We hebben het behoorlijk druk.” Akram: “Voor 2020 zitten we nagenoeg vol als ik de orderportefeuille bekijk.”

 

BRON: Bouwen in het Oosten, februari 2020