Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het uitbreken van het Coronavirus tot een pandemie uitgeroepen. Omdat wij onze medewerkers en iedereen met wie wij samenwerken een gezonde en veilige omgeving willen bieden, heeft dit onderwerp bij BAM de hoogste prioriteit. Hierbij informeren wij u graag over de maatregelen die wij hebben genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Binnen BAM is een coördinatieteam rond het Coronavirus gevormd dat zich toelegt op het nemen van preventieve maatregelen en het stroomlijnen van de informatievoorziening hierover. Dit team houdt de situatie wereldwijd voortdurend in de gaten. Voor onze activiteiten in Nederland volgen wij uiteraard de instructies en richtlijnen van het kabinet en van het RIVM. Hierdoor zijn binnen BAM strikte maatregelen van kracht, waarbij onze inzet is om de dienstverlening aan onze opdrachtgevers en de goede samenwerking met onze ketenpartners te waarborgen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze richtlijnen naleven om zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, te voorkomen dat collega’s ziek worden en ervoor te zorgen dat onze projecten volgens planning verlopen.

Tot nader order gelden de onderstaande maatregelen op al onze kantoren, projecten en contractlocaties (beheer & onderhoud en facility management).

Werklocatie

Om het risico van verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verzoeken wij onze medewerkers in situaties waar dit mogelijk is vanuit huis te werken. Daarnaast mogen onze medewerkers en andere medewerkers die werkzaam zijn voor BAM geen kantoren of projectlocaties bezoeken anders dan hun eigen kantoor- of projectlocatie. Alleen werk-gerelateerde reizen naar de vaste kantoor- of projectlocatie (de vaste standplaats) gerelateerd aan ieders rol is toegestaan. Wij adviseren onze onderaannemers dringend om met vaste ploegen op projecten te werken en personele wisselingen tot een minimum te beperken.

Zakelijke interne en externe bijeenkomsten

Wij hebben daarnaast opgedragen alle interne en externe evenementen, meetings (met onze klanten, onderaannemers/leveranciers en overige ketenpartners) en andere bijeenkomsten voor BAM-medewerkers en medewerkers die werkzaam zijn voor BAM die uit verschillende locaties moeten komen, te annuleren. In plaats hiervan dienen zoveel mogelijk Skype-meetings te worden georganiseerd. Indien er in het geval van een business-kritische situatie een uitzondering gemaakt moet worden op bovengenoemde regels, dienen onze collega’s te allen tijde toestemming van hun directie te vragen.

Wij vertrouwen erop dat we dankzij onze gezamenlijke inzet de gevolgen van het Coronavirus zo beperkt mogelijk kunnen houden. Uiteindelijk gaat het om ieders gezondheid, de continuïteit van onze activiteiten en een stabiele samenleving.