Maatregelen van BAM om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

Maatregelen van BAM om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

Het voorkomen van de verdere verspreiding van het Coronavirus vraagt van ons allemaal de nodige inzet en discipline. Wij zijn blij met de positieve bijdrage hieraan van onze medewerkers en tevens met de goede samenwerking met onze opdrachtgevers en partners op dit vlak. Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken op onze bouw- en projectlocaties en van verdere maatregelen die wij inzetten om de gevolgen van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken en de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen.

Situatie op onze bouw- en projectlocaties en kantoren

De activiteiten op onze bouwplaatsen lopen op veel plekken goed door. Op locaties waar rechtstreeks contact met opdrachtgevers of bewoners nodig is, zoals bij beheer & onderhoud, renovatie en facility management, worden in goed onderling overleg aanvullende afspraken gemaakt. De collega’s die in deze periode noodgedwongen thuis werken in plaats van op kantoor, slagen er dankzij de mobiele telefoon, e-mail, Skype en Teams goed in om productief te blijven en de contacten met onze opdrachtgevers en partners te onderhouden.

Gedragsregels

Overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM hanteren wij de voorgestelde hygiëneregels:

 • Geen handen schudden of kussen
 • Was je handen regelmatig
 • Voorkom het aanraken van gezicht, ogen, mond en neus
 • Houd afstand in sociaal contact: ten minste anderhalve meter afstand tot anderen, zeker als er sprake is van hoesten of niezen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg in een afgesloten prullenbak
 • Blijf als bouwplaatsmedewerker of als medewerker in beheer en onderhoud of facility management thuis als je verkoudheidsklachten hebt
 • Schaft in kleine groepjes zo verspreid mogelijk over het project / de contractafspraak.

Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat onze medewerkers en de medewerkers van onze ketenpartners zich hier goed aan houden. In onze communicatie naar onze medewerkers benadrukken wij voortdurend dat het van groot belang is dat iedereen zich blijft gedragen overeenkomstig de procedures. Alleen dan kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid en aan de voortgang van onze activiteiten. Het is goed als u hiervan op de hoogte bent, zodat u hierop kunt sturen.

Aangescherpte richtlijn vervoer

BAM heeft de richtlijnen voor woon-werkverkeer en dienstreizen met ingang van 24 maart aangescherpt. Wij adviseren onze medewerkers voor zover mogelijk alleen te reizen. In aanvullingen daarop hanteren wij de volgende regels:

 • Maximaal twee personen in een (BAM-) bus of personenauto

Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen tegelijkertijd in een bestelbus of personenauto te rijden. In onze buurlanden Duitsland en België wordt hierop reeds gecontroleerd door de politie. De verwachting is dat dit in de komende dagen ook in Nederland gaat gebeuren. Zorg ervoor dat als je met twee personen in een BAM-bus rijdt dat je ook maximale afstand tot elkaar neemt. Ga dus niet direct naast elkaar zitten.

 • Maximaal één persoon in een caddy

Het is niet toegestaan om te carpoolen met een caddy. Reis dus alleen als je gebruik maakt van een caddy.

 • Behoud afstand als je gebruik maakt van het openbaar vervoer

Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar je werk te komen is het belangrijk om in de bus, trein, tram of metro minimaal anderhalve meter afstand tot andere mensen te bewaren. Als deze aangescherpte richtlijnen problemen opleveren om naar je werk te komen, overleg dan met je leidinggevende hoe tot een oplossing te komen.

Wij realiseren ons dat dit voor iedereen een moeilijke periode is. Het is van groot belang dat alle medewerkers zich, zowel op het werk als privé, strikt aan alle gemaakt afspraken houden. Wij verwachten ook van onze partners, co-makers en leveranciers dat zij zich hiervoor inzetten en zich gedragen overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM. Alleen samen kunnen wij het verschil maken. Wij zijn dankbaar voor de getoonde inzet en discipline en dragen graag samen met u en uw medewerkers verder bij aan een ieders gezondheid, de continuïteit van onze activiteiten en een stabiele samenleving.